– Til tross for moderat inntektsvekst, vil husholdningene drive boligprisene videre opp. Lave renter, gunstig skatt og lav boligbygging i særlig Oslo er årsaken til det, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse til Dagens Næringsliv.

Han legger fram prognosen på en boligkonferanse onsdag der også Norges Eiendomsmeglerforbund er arrangør.

Boligprisene vil ifølge prognosen øke hvert år de neste tre årene, slik at de i 2019 blir hele 20 prosent høyere enn snittprisene i 2016. Statistisk sentralbyrås anslag tilsier en boligprisvekst på 18,4 prosent i den samme perioden.

Og aller størst blir altså prisstigningen i Oslo, der instituttet ser for seg 25 prosent høyere boligpriser fram til og med 2019. I perioden 2015-2019 vil prisene i hovedstaden ha vokst med 43 prosent.

– Det er ikke tvil om at Oslo-prisene har steget mye mer enn vi forutså, sier Bjørnstad.

Han forteller at boligprisene vil stige også i Stavanger de neste tre årene, men ikke mer enn 6 prosent – den svakeste utviklingen i landet. (©NTB)