*Nettavisen* Økonomi.

- Vi er ingen trussel

Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i A-pressen gjør at for at oppkjøpet skal bli godkjent. Foto: Inge Berge (NA24)

A-pressen garanterer mangfold.

A-pressen garanterer for ideologisk og lokalt mangfold i konsernets mediehus. A-pressens konsernstyre har gjennom en utgivererklæring vedtatt hvilke publisistiske prinsipper som skal ligge til grunn for konsernet. Generalforsamlingen vil i juni behandle et forslag til ny formålsparagraf.

A-pressen har satt i verk et omfattende arbeid med å fornye det publisistiske rammeverket i konsernet. Målet er å reise et robust byggverk for å styrke ytringsfriheten, pressens samfunnsrolle, et allsidig medietilbud i norske lokalsamfunn og den redaksjonelle friheten og selvstendigheten.

FØLG NA24 PROPAGANDA PÅ FACEBOOK HER

- Som mediekonsern er vi opptatt av å beskytte og verne det enkelte mediehus. Vi skal ikke ensrette og strømlinjeforme måten mediehusene utøver sitt samfunnsoppdrag på, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen, i en pressemelding.

- Vi er ingen trussel
- A-pressen skal være en garantist for mediemangfoldet, meningsmangfoldet og det kulturelle mangfoldet . Vi er ingen trussel mot disse viktige verdiene. Sterke redaktører og selvstendige redaksjoner er avgjørende viktig for medienes troverdighet. Disse verdiene har vi nå tydelig fastslått i vår nye utgivererklæring, poengterer Eriksen.

A-pressen utgir i dag 48 dags- og fådagersaviser. Med A-pressens kjøp av Edda Media vil antall dags- og fådagersaviser øke til 67. I tillegg utgis det en rekke gratisaviser, et stort antall nettaviser og det drives annen publisistisk virksomhet i konsernet.

Mediehusene i konsernet har ulike grunnsyn og lokale tradisjoner. I det nye A-pressekonsernet vil 43 prosent av avisene har et sosialdemokratisk grunnsyn, 12 prosent konservativt og 6 prosent liberalt, mens 22 prosent av avisene vil ha formålsbestemmelser som fastslår at avisene skal være politisk-ideologisk uavhengig. 8 prosent av avisene har et formål knyttet til lokalsamfunnet, mens 9 prosent har et forretningsmessig formål.

Uavhengig av eierforhold
Utgivererklæringen forankrer A-pressens medier som uavhengige samfunnsinstitusjoner. Erklæringen fastslår at den enkelte publikasjons grunnsyn og egenart skal respekteres og videreføres og forplikter konsernet til aktivt forsvar av den redaksjonelle uavhengigheten fra eier og andre maktgrupperinger.

Konsernstyret i A-pressen går samtidig inn for å endre konsernets formålsparagraf. Saken skal sluttbehandles på konsernets generalforsamling i juni. Forslaget til ny formålsbestemmelse sier både noe om A-pressens historiske utspring, hva selskapets formål skal være og hvordan eierskapet skal utøves overfor de enkelte mediehusene i konsernet:

- Skal eie og utvikle
«A-pressen har sitt utspring i arbeiderpressen. Selskapets formål er å eie og utvikle medieselskaper og liknende virksomheter.

Selskapet skal respektere det enkelte lokale mediums ståsted og tradisjon, garantere den redaksjonelle frihet og selvstendighet og drive sitt publisistiske virke i henhold til selskapets utgivererklæring.»

Konsernsjef Eriksen sier i meldingen at han er svært glad for den moderniseringen og fornyelsen som nå finner sted knyttet til det publisistiske grunnlaget for A-pressen.

- A-pressen har lenge hatt fokus på å utvikle konsernets publisistiske rammeverk, og arbeidet har nå fått fornyet aktualitet som følge av at konsernet vokser og blir mer mangfoldig gjennom oppkjøpet av Edda Media, sier han, i meldingen.

Thor Gjermund Eriksen mener at A-pressen nå får et enda tydeligere uttrykk for de verdiene som preger konsernet som medieeier og ledende medieaktør i Norge. A-pressen vil ligge i front i utviklingen av det gode medieeierskapet og sikre et stabilt, langsiktig og robust medieeierskap for norske lokalmedier. Dette håper han kan skape trygghet både internt og eksternt.

Dette er A-pressens utgivererklæring:

«A-pressen er forpliktet til å forsvare ytringsfriheten, pressefriheten, informasjonsfriheten og det åpne samfunn.»

«A-pressen skal fremme demokratiet, samfunnsengasjementet og rettssikkerheten, utvikle mediemangfoldet og forsvare medienes uavhengige rolle.»

«A-pressen respekterer den enkelte publikasjons identitet, grunnsyn, lokale tradisjon og egenart. A-pressen vil som utgiver stimulere den enkelte publikasjon til å dyrke sitt publisistiske, lokale og verdimessige ståsted og utvikle troverdige, relevante produkter og tjenester.»

«A-pressen skal styrke og verne den enkelte redaksjons frihet og integritet, meningsmangfoldet og de publisistiske verdiene uttrykt i Redaktørplakaten og Vær Varsom plakaten.»

«A-pressen forsvarer på dette grunnlag den enkelte redaktørs frie og selvstendige rolle og publiseringsansvar. Den enkelte redaktør skal utøve sitt redaktøransvar fritt i forhold til eiere, politiske, ideologiske og økonomiske interesser.»

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.