Gå til sidens hovedinnhold

Bedre etter kostnadskutt

Sterkt år av A-pressen.

I likhet med hele mediebransjen, opplevde A-pressen sterkt fall i inntektene i 2009, men gjennom omfattende omstilling og kostnadstiltak ble nesten hele inntekstnedgangen kompensert med lavere kostnader. Det kommer frem i A-pressens kvartalsrapport for fjerde kvartal.

Nedgangen i annonsemarkedet avtok i fjerde kvartal, og ved utgangen av året er A-pressens inntekter 377 millioner kroner, eller 7,7 prosent, lavere enn i fjor. Samtidig er driftskostnadene redusert med 326 millioner kroner, eller 7,4 prosent. Driftsresultatet er belastet med 100 millioner kroner i omstillingskostnader. Det er inntektsført gevinster ved salg av eiendom og aksjer på 70 millioner kroner.

A-pressen har et brutto driftsresultat (EBITDA) i 2009 på 447 millioner kroner, 51 millioner kroner svakere enn i fjor. Resultat før skatt er 110 millioner kroner, eller 82 millioner kroner bedre enn i 2008.

Lokalavisenes papirannonseinntekter har en nedgang i fjerde kvartal på 7 prosent. I løpet av hele året var fallet på 13 prosent. Desember ga for første gang siden sommeren 2008 en vekst i papirannonseinntektene, og var på fattige 1 prosent. TV 2 har en akkumulert nedgang i tv-reklameinntektene på 19 prosent. Også TV 2 hadde vekst i desember, og den steg 4,8 prosent i desember. Totalt er omsetningen i A-pressen på 4,5 milliarder kroner i 2009.

A-pressen har planlagt og iverksatt tiltak for totalt 680 millioner kroner, hvorav 520 millioner kroner har effekt i 2009. Dette utgjør 15 prosent av kostnadsbasen i 2008. Ved utgangen av 2009 er kostnadsbasen underliggende 9 prosent lavere enn i 2008. I TV 2 er kostnadsprogram II på 150 millioner kroner gjennomført, heter det i meldingen fra A-pressen.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget