Dramatisk for papiravisene

Foto: Solum, Stian Lysberg

Det er snart bare de eldre som tviholder på kun papiravisen.

31.03.11 13:24

Stadig flere avislesere finner veien til internett, og nettet er i ferd med å bli en like viktig daglig nyhetsformidler papiravisene.

I 2010 leste 16 prosent kun nettaviser, mens 27 prosent leste nyheter både på papir og internett. Den samlede andelen avislesere holder seg nokså stabil. Andelen som leser trykte aviser en gjennomsnittsdag, har sunket fra 78 prosent i 2001 til 64 prosent i 2010. Lesing av nyheter i nettavis har i samme periode økt fra 10 til 43 prosent. Det viser SSBs mediebruksundersøkelser.

Flest mannlige nettavislesere
Denne utviklingen har medført at andelen som bare leser trykteaviser, har sunket fra 69 prosent i 2001 til 37 prosent i 2010. I samme periode har andelen som kun leser aviser på nett, vokst fra 2 til 16 prosent, mens de som både leser trykteaviser og nettaviser, har økt sin andel fra 9 til 27 prosent. Andelen som leser avis totalt, det vil si enten trykt avis eller nettavis, har holdt seg rundt 80 prosent i hele perioden.

Det er betydelig flere menn enn kvinner som leser nettaviser i løpet av en dag. Til gjengjeld er det en mye større andel kvinner enn menn som bare leser trykteaviser. Andelen som leser aviser sett under ett, er noe større blant menn enn blant kvinner.

Mer enn én av fire unge leser bare avisenes nettutgaver
Blant personer mellom 16 og 24 år er det betydelig flere som leser nettaviser enn trykte aviser i løpet av en dag. Det er også flere som leser nettaviser i gruppen 25-44 år. I de andre aldersgruppene er det motsatt. Andelen avislesere på nett er størst blant 25-44-åringene og minst blant barn (9-15 år) og eldre (67-79 år). Mens 29 prosent i alderen 16-24 år bare leser avis på Internett, gjelder dette kun 1 prosent av dem i alderen 67-79 år. I aldersgruppen 25-44 år leser mer enn én av tre både trykte aviser og nettaviser en gjennomsnittsdag.

Det er blant de eldre vi finner flest standhaftige lesere av trykte aviser. Men også i denne aldersgruppen ser vi nå en tendens til at flere benytter seg av avistilbudet på Internett.

Se alle tall her

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.