Gå til nye Nettavisen

Lyst til å se den nye Nettavisen?

NA24.no

EDB ErgoGroup står for årets valg

Foto: Borgen, Ørn E. (SCANPIX)
- Hele Norge klargjort for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011.

Hele kommune-Norge er nå teknisk forberedt og klare til gjennomføring av valget 11 og 12. september. Et omfattende apparat av IT-systemer, tellemaskiner, utstyr og valgmateriell er på plass i alle landets kommuner og fylkeskommuner for å gjennomføre valget. Det viser en oversikt fra EDB ErgoGroup som er leverandør av valgsystemene til årets valg.

- Gjennomføringen av valget er et svært stort løft for landets kommuner. Via våre leveanser er det samlet distribuert om lag 3,1 millioner valgkort til alle med stemmerett i kommunene. Om lag 45 millioner stemmesedler er trykket opp gjennom våre leveranser og sendt ut til de lokale valgkretsene samt partienes lokallag, sier konserndirektør for Løsninger i EDB ErgoGroup, Håvard Larsen.

I tillegg til leveransene fra EDB ErgoGroup er det også noen kommuner som håndterer deler av leveransene via andre kanaler. EDB ErgoGroups anslag viser at det totale antall valgkort som er distribuert i hele Norge er om lag 3,75 millioner og samlet ligger vel 60 millioner stemmesedler klare til bruk i valgkretsene.

EDB ErgoGroup har gjennomført opplæring av mer enn 1.500 valgansvarlige i kommunene landet rundt.

Opplæring av valgansvarlige over hele Norge
- Vi startet opplæringen av de 1500 valgansvarlige i april i år, da kandidatregistreringen for alle partier startet opp. Disse har med basis i sin kompetanse igjen lært opp flere tusen andre valgmedarbeidere over hele Norge. Denne opplæringen er helt sentral for en vellykket valggjennomføring, forteller Larsen. Opplæringen er gjennomført lokalt over hele landet, og kursdeltakerne har blant annet fått opplæring i bruk av valgsystemet og rutiner for gjennomføring for å sikre en effektiv håndtering av stemmene.

For første gang har også 16- og 17-åringer mottatt valgkort i de 20 forsøkskommunene som gjennomfører forsøk med stemmerett for denne aldersgruppen.

I Norge er fylkeskommuner og kommuner ansvarlig for valgavviklingen, og det er behov for en omfattende kompetanseoppbygging i forkant av hvert valg.

- En vellykket gjennomføring av valget for kommunene og fylkeskommunene innebærer at de får stabile valgsystemer, og nødvendig opplæring og support for å utføre de oppgavene de er pålagt. Hele det norske samfunnet forutsetter en problemfri gjennomføring, og det er svært mye som skal planlegges og klargjøres både på teknisk og manuell side, sier Håvard Larsen i en melding.

Maskinell telling i 196 kommuner og fylkeskommuner
196 fylkeskommuner og kommuner vil gjennomføre maskinell telling av stemmesedlene. Dette effektiviserer opptellingen og medfører at valgresultatet vil være tilgjengelig langt tidligere enn ved manuell opptelling. Den maskinelle tellingen registrerer også personstemmer på stemmeseddelen og summerer opp disse slik at valgresultatet blir korrekt.

IT en sentral faktor i valggjennomføringen
EDB ErgoGroup er Norges største IT-selskap og har levert valgtjenestene i Norge i mer enn 30 år. Selskapet leverer i år alle tjenester som er nødvendig for valggjennomføringen til 419 kommuner og 18 fylkeskommuner.

Kommunal og Regionaldepartementet skal ved dette valget gjennomføre et forsøk der velgerne i ti kommuner kan stemme via internett. Elektronisk stemmegivning kommer i tillegg til papirbasert stemmegivning for disse kommunene.

- Vi er glad for at kommune-Norge igjen har valgt oss som leverandør til valget. Vi har nå mer enn 30 år med kompetanse, erfaring og leveranser fra tidligere offentlige valg, og jeg er stolt over at vi nok en gang er gitt bred tillit over hele landet som en viktig aktør og leverandør av samfunnskritiske oppgaver, sier Håvard Larsen i meldingen.

Alt klart til valget i Bærum kommune
I Bærum kommune har Tone Halvorsen vært valgansvarlig siden 2003.

- Vi startet forberedelsene på høsten i fjor, og i januar i valgåret fordelte vi oppgavene i valgsekretariatet, forteller Tone. På valgdagen jobber det 400 personer i valglokalene, og dette er en blanding av politikere, ansatte og innleide innbyggere. Disse har deltatt på stemmestyreopplæring i regi av EDB ErgoGroup.

- Vi har tradisjonelt vært avhengige av denne opplæringen da det har kommet for lite fra sentralt hold, sier Halvorsen i meldingen.

Hvordan foregår valggjennomføringen i Bærum?
Den praktiske delen starter flere uker før selve valgdagen. Bestilling av valgkort og nesten en million stemmesedler er gjort via EDB ErgoGroup, Det samme er tilfelle med manntallsrapporter og adresseetiketter til partiene, forteller hun.

Bærum kommune benytter EDB ErgoGroups sentrale valgsystem til forhåndsstemmegivning, resultattelling og valgoppgjør.

- Først teller vi resultatene for partiene manuelt ute i de 27 valglokalene, og deretter kjører vi stemmesedlene gjennom skanneren for å få frem kandidatoppgjøret. Til slutt lager vi en protokoll som presenteres for Valgstyret som i sin tur skal godkjenne gjennomføringen, sier Halvorsen i meldingen.

Er eValg fremtidens løsning ?
- Etter min mening er eValg fremtidens løsning for å kunne øke valgdeltakelsen som har ligget rundt 60 prosent i kommunevalg. Hvis man ønsker å få aktivisert de yngste, må vi ta i bruk ny teknologi, påpeker Halvorsen og fortsetter meldingen:

- Jeg er klar over at det er utfordringer ved hjemmevalg (familie stemmegivning), men man har jo mulighet til å endre stemmegivningen helt frem til valglokalene stenges.

Hun trekker også frem at eValg forhåpentligvis kan bidra til å redusere kostnadene til valggjennomføringen.

Rapporter om feil i artikkelen

Vil du delta i debatten?
Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening
(tjeneste under utvikling).

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!