*Nettavisen* Økonomi.

Eksperter skal se på medieloven

Foto: Holm, Morten (SCANPIX)

Loven om regionale begrensninger kan falle.

12.05.11 14:11

Kulturminister Anniken Huitfeldt setter ned en ekspertgruppe som skal gå igjennom medieeierskapsloven. Advokat skal lede utvalget. Loven om regionale begrensninger kan falle.

- Vi vil gjøre en full gjennomgang av eierskapsgrensene. Vi setter sammen en ekspertgruppe som skal se på grensene, sier kulturministeren.

Rapport klar i 2012
Kulturdepartementet har oppnevnt en ekspertgruppe som skal gjennomgå eierskapsreglene. Arbeidsgruppen ledes av advokat Mona Søyland og består for øvrig av førsteamanuensis Tanja Storsul og professor Øystein Foros. Arbeidsgruppen avgir sin rapport våren 2012.

- Med de store endringene vi har sett på mediefeltet, særlig innen teknologi og eierstruktur, er tiden moden for en full gjennomgang av medieeierskapsreglene, for å se om det er behov for å tilpasse dem etter medielandskapet, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Lovens formål - å fremme ytringsfriheten, de reelle ytringsmuligheter og et allsidig medietilbud - ligger fast. Ulike mediesektorer glir imidlertid over i hverandre, mens dagens medieeierskapslov er innrettet slik at bransjen deles i sektorer. Ekspertgruppen skal vurdere om loven bør omfatte vertikal integrasjon og grenser for eierskap i elektroniske medier, og blant annet se på reguleringsmodellen, markedsinndelingen og eierskapsgrensene på nasjonalt og regionalt nivå. Gruppen vil underveis i arbeidet konsultere berørte myndigheter og aktører i bransjen. Rapporten vil også bli gjenstand for ordinær høring.

Høyre-leder Erna Solberg mener det er positivt at kulturministeren vil se på eierskapsloven på nytt. Sist gang loven var oppe til revisjon sluttet Høyre seg til en eierskapsbegrensning på 40 prosent.

Bakgrunn:
Medieeierskapsloven ble innført i 1997. Loven er basert på en sektordelt inndeling av mediebransjen i henholdsvis dagspresse, radio og fjernsyn. Loven fastsetter veiledende grense for kontroll innenfor hvert av disse markedene. Loven har også grenser for samtidig eierskap innenfor flere markeder. Medietilsynet forvalter i dag loven. Loven gir tilsynet adgang til å gripe inn mot overtalekse av hele eller deler av et medieforetak.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.