Forsikringsselgere på skolebenken

Foto: Montasje

Nå kommer en ny ordning.

31.03.11 15:13

Undersøkelser har vist at forbrukerne mener forsikringsbransjen ikke tar kundene på alvor. Bransjen har derfor hatt som mål å heve kompetansen på selgere og rådgivere blant annet gjennom etikk og behovsrettet fokus - i et program for godkjenning av skadeforsikringsselgere.

De første resultatene
Nå foreligger de første resultatene om selskapenes opplæring og godkjenning av selgere i skadeforsikring:

De største selskapene er godkjent – og har også gitt teoretisk og praktisk opplæring til de fleste av sine ansatte. DnB NOR er det eneste selskapet som ikke har levert tall over hvor mange forsikringsselgere som har fått opplæring i selskapet.

- DnB NOR er det eneste selskapet som ikke har levert tall over hvor mange forsikringsselgere som har fått opplæring i selskapet, selv om det var forutsatt. Utover dette er tilslutningen stor – og selskapene er godt i gang, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Det er et kontrollorgan med representanter fra FNO, Forbrukerrådet og Finansklagenemnda, som vurderer om selskapenes opplegg for godkjenning av selgere holder god nok standard.

Bransjens dårlige omdømme
I en spørreundersøkelse som ble gjennomført for Forbrukerrådet og daværende Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) våren 2008, kom forsikringsbransjen dårlig ut: En av tre nordmenn var negative til denne bransjen.

Og Forbrukerrådet krevde at forsikringsbransjen måtte vise at den tar kundene på alvor.

I etterkant av undersøkelsen ble bransjen i samarbeid med Forbrukerrådet enig om å pålegge seg selv skjerpede regler gjennom flere tiltak. Ett av tiltakene var godkjenningsordningen.

Regler for atferd

«Alt salg og all rådgivning skal ta utgangspunkt i kundens forsikringsbehov og selger skal sette seg inn i forhold som kan være relevant for kundens valg av forsikringsløsning», heter det bl. a. i reglene som man håper skal gi bedre selgerskikk.

Det ble samtidig satt opp 6 adferdsregler for god rådgivnings- og selgerskikk – og de skal gjelde for alle forsikringsselgere.

Godkjenningsordningen

Forbrukerrådet har fulgt opp samarbeidet ved også å delta i arbeidet med å utarbeide godkjenningsordningen.

Ordningen skal sikre kvalitet og felles overbygning og nivå i bransjen.

Til forskjell fra bransjens autorisasjonsordning for forsikringsselgere, gir godkjenningsordningen ingen studiepoeng - og setter ikke krav til 3 års erfaring. Men for de selskapene som tiltrer godkjenningsordningen, skal alle selgere og rådgivere i selskapet gjennom ordningen.

Resultatene

Følgende selskaper er godkjent per 1.2.2011 – i prosent står selgere som hadde gjennomgått godkjenningsordningen:

If Skadeforsikring 100%

Gjensidige Skadeforsikring 100%

Storebrand Skadeforsikring 75%

Sparebank1 35%

Terra Skadeforsikring 75%

Jernbanepersonalets Forsikring 100%

Frende Skadeforsikring 70%

Tryg Forsikring 35%

KLP Skadeforsikring 0%

Codan Forsikring (jan 2011) 0%

DnB NOR har ikke levert tall.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.