Gå til sidens hovedinnhold

Hjernekirurg Per Kristian Eide vant millionsøksmål mot TV 2

Nå må kanalen punge ut med 4,4 millioner.

TV 2 er dømt til å betale Per Kristian Eide 825.000 kroner i oppreisning. I tillegg må kanalen punge ut med drøyt 3,5 millioner kroner i saksomkostninger. Totalt utgjør dette 4,4 millioner kroner for TV 2.

Bakgrunn: Hjernekirurg saksøker TV 2 for millioner

I den rykende ferske dommen er redaksjonssjef Niklas Lysvåg dømt til å betale oppreisning, mens resten av redaktørene er frifunnet.

Alle journalistene som har jobbet med saken, Jens Christian Nørve, Hanne Taalesen og Sophie Lund Aaserud, er også dømt til å betale oppreisning.

Leverte Skup-søknad

– Retten finner det bevist, på bakgrunn av partsforklaringene og de saksøktes Skup-søknad, at de tre journalistene jobbet sammen om forskningssaken som et team, og at de delte informasjonen de fikk om saken før publisering. Hva gjelder Lysvåg legger retten til grunn, som nevnt over, at han ledet journalistenes arbeid med forskningssaken, og at han var aktivt med i undersøkelsesfasen som foregikk før publiseringen ble foretatt, heter det i dommen.

– Ved vurderingen av nivået på oppreisningen legger retten også vekt på den mangel på aktsomhet som er utvist i forbindelse med journalistenes arbeid med saken, fortsetter dommen.

TV 2 vil anke

TV 2 kommer til å anke dommen.

– Siden vi begynte dekningen av denne saken har det aller viktigste for TV 2 vært hensynet til norske pasienter. Kjernen i vårt samfunnsoppdrag er å drive undersøkende journalistikk og avdekke kritikkverdige forhold. Retten er enig med TV 2 i at saken har stor samfunnsinteresse, og at vi reiste en viktig etisk medisinsk debatt ved å adressere disse spørsmålene. Tingretten viser også til at TV 2s dekning har ført til en styrking av pasientenes rett til informasjon før samtykke til å delta i forskningsprosjekter, og at saken ligger i kjernen av ytringsfriheten. TV 2 har alltid ment, og mener fortsatt, at vår journalistikk i denne saken er viktig og faktabasert. Vi mener at både redaktører og journalister har opptrådt aktsomt og utført samfunnsoppdraget de er satt til å forvalte. Derfor vil TV 2 anke dommen, skriver Olav T. Sandnes i en tekstmelding til Nettavisen.

Godt fornøyd

Per Kristian Eides advokat påpeker at dommen er god og riktig, både i begrunnelse og resultat.

– Min klient er glad og lettet. Han mener det har vært viktig å kunne ansvarliggjøre media når det begås urett, sier advokat Per Danielsen til Nettavisen.

– Dette er gledelig og en renessanse for vern mot injurier. Tingretten har korrekt fanget opp den nye rettsutviklingen i Europa med god støtte fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, sier Danielsen.

Eide krevde en oppreisning begrenset oppad på nesten seks millioner kroner.

– Dommen viser at vi har en uavhengig statsmakt i Norge som har kraft og styrke til å kunne sette media på plass når det innimellom er nødvendig, fortsetter Danielsen.

– Utsatt for en rekke skadelige og uriktige beskyldninger

Hjernekirurg Per Kristian Eide krevde gjennom advokat Danielsen millionerstatning fra TV 2. Advokaten mente at mediehuset har utsatt Eide for en rekke skadelige og uriktige beskyldninger.

Kanalen omtalte et forskningsprosjekt Eide ledet ved Oslo universitetssykehus. Kanalens reportere jobbet med saken i opp mot et halvt år, men tok først kontakt med kirurgen dagen før TV-innslaget ble sendt.

Innslaget, som omhandlet pasientkomplikasjoner, ble først sendt på TV 2 høsten 2012. I alt sendte kanalen 32 TV-innslag. I tillegg ble det publisert 17 nettsaker.

– TV 2 bør lære av dommen, beklage reportasjene mot min klient offentlig, og sørge for at slikt aldri skjer igjen. Mediehuset drev en heksejakt over flere år i utallige krenkende reportasjer, både på tv og i nettavisen TV2.no. Per Kristian Eide fortjener honnør og takk fra oss alle fordi han har tatt belastningen med å ta et generaloppgjør med en mektig TV-kanal, sier advokat Per Danielsen.

Advokaten mener beløpets størrelse gjenspeiler hvor alvorlig saken er, hvor stor den er og hvor belastende saken har vært for Eide.

– Han kan endelig begynne med å leve normalt igjen. Eide kan nå gå videre i livet og vite at ingen behøver finne seg i det han har opplevd. Det er bra for oss alle som er tilhengere av riktig balansering av personvern mot ytringsfrihet, sier Danielsen.

Eide brakte i 2015 saken inn for Pressens Faglige Utvalg, PFU. Han fikk medhold og PFU konkluderte med at TV 2, NTB og Aftenposten alle hadde brutt god presseskikk i forbindelse med dekningen av saken.

Danielsen varsler at hans klient nå vurderer å gå til sak mot NTB og Aftenposten.

– I tillegg vurderer vi å gå til sak mot Amedia, Bergens Tidende, Skup og VG, sier han.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på E-post, eller ring 02060.

Kommentarer til denne saken