*Nettavisen* Økonomi.

Ikke en vanlig dag på jobben

Avsløringene av ulovlige og uetiske metoder i Se og Hør er rystende og alvorlige. Norsk Journalistlag støtter en kartlegging av bladets praksis, men mener at krav om eksklusjon av medlemmer er et blindspor.

14.02.07 18:07

DEBATT: Av Ann-Magrit Austenå og Elin Floberghagen, leder og nestleder i Norsk Journalistlag

Beskrivelsene og påstandene i Håvard Melnæs’ bok er svært alvorlige. Det dreier seg ikke bare om dårlig folkeskikk, men også om åpenbare og grove brudd på pressens yrkesetiske prinsipper. Han beskriver en journalistisk hverdag som er langt unna arbeidssituasjonen og holdningene til våre vel 9.000 medlemmer, og som opprører medlemmene like mye som allmennheten.

Norsk Journalistlag tar sterkt avstand fra arbeidsmetodene som skildres. Norske journalister jobber heller ikke slik. Journalister ønsker å gjøre en god og grundig jobb. De formidler kunnskap om det samfunn vi lever i, avslører maktmisbruk og ulovligheter. De forklarer, avdekker, gleder og underholder.

Høy faglig integritet og yrkesetikk står sentralt i Norsk Journalistlags virksomhet. Dette kommer til uttrykk i NJs formålsparagraf, der det blant annet heter at organisasjonen skal «arbeide for høyest mulig etisk standard og integritet blant medlemmene».

Redaktøransvaret
Det er svært problematisk at sjefredaktør Odd Johan Nelvik i Se og Hør ikke deltar i debatten om egne arbeidsmetoder. Vi mener det betyr at han ikke tar sitt redaktøransvar på alvor.

Det er et klart redaktøransvar å fremme høy etisk standard i egen redaksjon. Se og Hør redigeres etter Redaktørplakaten. Her heter det blant annet at «den ansvarshavende redaktør har det personlige og fulle ansvar for bladets innhold» og at redaktøren «leder og har ansvar for sine medarbeideres virksomhet».

Håvard Melnæs beskriver at han har følt seg presset, og at han hadde samvittighetskvaler under flere oppdrag. NJ er bekymret for at flere i redaksjonen kan oppleve press til å utføre jobber de selv oppfatter som over grensene for så vel deres personlige moral som presseetikken.

Kartlegging av arbeidsmetoder
Norsk Redaktørforening (NR) har kommet med et prisverdig initiativ til å finne ut hvordan det faktisk jobbes i Se og Hør. Det vil Norsk Journalistlag selvfølgelig være med på. Gjennom Norsk Presseforbund setter vi derfor nå i gang et arbeid for å undersøke arbeidsmetodene som brukes. Meningen er at kartleggingen skal danne bakgrunn for en høring/presseetisk seminar, som igjen skal lede ut i en mulig revisjon av Vær Varsom-plakaten.

Kartleggingen er vesentlig. Se og Hør må tåle innsyn i egne arbeidsmetoder. Allmennheten og bransjen selv har krav på å vite hvordan redaksjonen i bladet jobber, hvordan de får frem sine saker og hvilke bindinger de har til kilder, tipsere og varslere.

Ikke eksklusjon
NJs ledelse har ikke vurdert eksklusjon av medlemmene i Se og Hør som en aktuell problemstilling. Det er flere grunner til det.

For det første kan ikke fagforeningen Norsk Journalistlag kollektivt ekskludere medlemmer på bakgrunn av opplysninger i en bok. Hvert medlem har krav på individuell behandling, etter grundig saksbehandling.

For det andre sier redaksjonsklubben i Se og Hør at de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen til Melnæs. De benekter ikke at det har skjedd yrkesetiske overtramp, men mener boka ikke gir et korrekt bilde av deres hverdag. Redaktørplakaten fritar ikke den enkelte journalist fra å selv gjøre etiske vurderinger eller ta oppdrag som strider mot egen overbevisning.

Redaksjonsklubben tar nå tak i påstandene som fremsettes i boka, og gjennomgår disse sak for sak med egen ledelse. Klubben vil også følge opp Nelviks leder i Se og Hør tirsdag 13. februar, og har tatt initiativ til en intern gjennomgang av bladets kildebruk og arbeidsmetoder. Dette gjøres med full støtte fra NJs ledelse.

Endelig mener NJs ledelse at det er en fordel at journalistene i Se og Hør (som i andre medier) gjennom sitt medlemskap i NJ har forpliktet seg til å følge Vær Varsom-plakaten og pressens øvrige etiske regelverk. Vi tror den beste måten å sikre bedre etikk på er at de er innenfor – og ikke utenfor – pressens organisasjoner.

Ikke behov for lovgivning
Journalisters mulighet til å drive kritisk og undersøkende journalistikk er en vesentlig bærebjelke i det norske samfunnet. Forslag om lovgivning som kan hindre journalister i å avdekke for eksempel maktmisbruk og korrupsjon er ikke til vårt felles beste.

Pressen har tatt og tar kollektivt ansvar for vårt felles etiske regelverk. Nå må vi sikre at det rammeverket er dekkende for de problemstillinger som kommer frem i «En helt vanlig dag på jobben». I dag har vi regler mot at journalister skal la seg bestikke av kilder. Vi må trolig også sikre oss om det motsatte, altså mot sjekkhefte-journalistikk og betalt tysting.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.