Kan stoppe NRK-satsing

Medietilsynets brev til NRK

Medietilsynets brev til NRK Foto: Skjermdump

Sjekker om ny nettjeneste begrenser konkurransen.

26.04.11 16:03

Propaganda24 har tidligere skrevet om NRKs nye satsing, nå blir det satt på vent.

Medietilsynet har kommet frem til at tjenesten Trafikkportalen må gjennom en forhåndsgodkjenningsprosedyre. Det er usikkert om tjenesten er endel av NRKs oppgave.

Det igangsettes en prosedyre for forhåndsgodkjenning av Trafikkportalen. Dette innebærer en parallell prosess:

  • Offentlig høring: Det åpnes for kommentarer fra berørte markedsaktører og andre interessenter med en frist på tre uker
  • Konkurransetilsynet skal innen åtte uker gjøre en vurdering av potensielle konkurransebegrensende virkningene av at tjenesten tilbys
  • Medietilsynet skal vurdere om tjenesten oppfyller allmennkringkastingsoppdraget slik dette er nedfelt i NRKs vedtekter og hvorvidt tjenesten vil utgjøre en merverdi ut over det som allerede tilbys i markedet.

Medietilsynet har deretter to uker på å gjøre en samlet vurdering, før tilsynet senest tolv uker etter mottatt søknad, skal avgi en rådgivende uttalelse. Det er Kongen i statsråd som til slutt avgjør om tjenesten kan inngå i allmennkringkastingsoppdraget eller ikke.

Les Medietilsynets brev til NRK her

- Det er en interessant sak fordi det er første gangen vi får en slik sak til behandling etter det ble vedtatt nye regler for forhåndsgodkjenning for ett år siden. Det er saken er viktig og interessant for NRK og de øvrige aktørene, sier Live Nermoen, rådgiver i Medietilsynet til Propaganda24.

-Dette gjør saken spesiell. Samtidig synes det å være interesse for saken i berørte markeder og hos forbrukere, og vi vil derfor gå gjennomgå høringsuttalelser som kommer inn med stor interesse sier Gudbrand Guthus, områdeleder i Medietilsynet til Propaganda24

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.