Gå til sidens hovedinnhold

Natta for Nettby

Brukerne rømmer over til Facebook.

VGs sosiale tjeneste Nettby merker at Norge er en Facebook-nasjon. Brukerne rømmer nemlig fra Nettby til andre sosiale tjenester, som Facebook.

Kraftig ras
De siste tre månedene har antall sidevisninger på Nettby gått ned med 65 prosent. Går man enda lenger tilbake blir tallene ikke bedre. I antall unike brukere har tjenesten gått ned med 43 prosent de siste tre månedene, og på den globale rankingen mellom nettsider har Nettby rast ned 4.253 plasser i samme periode.

Det er webinformasjonsselskapet Alexa som har samlet tallene til Nettby, som tidligere i seg selv var en av de største nettsidene i Norge uavhengig av VG. I begynnelsen av 2008, og helt fram til midten av 2009 var Nettby alene større på Alexas ranking enn Dagbladet. Ved siste måling var Dagbladet ni ganger større enn communitytjenesten Nettby.

Hadde enorm trafikk
Nettby-sjef Rune Røsten skriver i en mail til NA24 Propaganda, at tjenesten han har falt fra et høyt trafikknivå.

- Det er riktig at Nettby har opplevd tilbakegang i trafikken. På topp hadde tjenesten over 300 millioner sidevisninger per uke og 900.000 unike brukere per uke. 3 av 4 norske tenåringer opprettet profil på tjenesten. Nettby har falt gradvis fra det nivået, men er fremdeles blant de 5 største nettstedene i Norge målt i sidevisninger og blant femten største nettstedene med hensyn til daglige brukere, skriver Røsten til NA24 Propaganda.

Og han legger til:

- Bakgrunnen for tilbakegangen er nok at Nettbys brukere i større grad enn tidligere benytter Facebook slik at de nå bruker mindre tid på Nettby.

- Helt naturlig fall
Nettbysjefen mener det er naturlig at folk vender seg bort fra tjenesten hans.

- ...historien har vist at tjenester som Nettby er av syklisk karakter. I Sverige var Lunarstorm landets klart største tjeneste for tenåringer med over 90 prosents dekning. Den er fremdeles i live, men med mer normal trafikk og det samme har skjedd i Danmark med Arto. Sånn sett er Nettbys utvikling ikke uventet, mener Røsten.

Nettbysjefen mener at Nettby fortsatt er attraktivt for annonsørene.

- Men Nettby har fremdeles høy trafikk og er et svært attraktivt annonsemedium, særskilt for de som ønsker å nå yngre brukere. Vi jobber stadig med å utvikle tjenesten og nytt design ble lansert rett etter påske, skriver Røsten.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her