*Nettavisen* Økonomi.

NRK-ansatte nekter økt arbeidstid

Foto: NTB Scanpix

Går nå til søksmål.

21.01.14 17:17

Norsk Journalistlag har tatt ut stevning mot Arbeidsgiverforeningen Spekter og NRK. Saken gjelder uenighet om forståelsen av arbeidstid i mediebedriften.

NRK utarbeidet våren 2013 nye retningslinjer for hva som skal til for å jobbe 36,5 arbeidstid i uka.

Journalistlaget mener retningslinjene representerer et brudd på hvordan bestemmelsene har vært fulgt i over 25 år.

Kan få store ringvirkninger

Fagforbundet krever nedsatt arbeidstid for tre ansatte og overtidsgodtgjørelse for timene som er arbeidet utover 36,5 timers arbeidstid.

- Får vi medhold i Arbeidsretten vil dette skape presedens for andre ansatte med tilsvarende turnuser. Da må NRK vurdere retningslinjene sine på nytt, sier Sidsel Avlund, leder for journalistlaget i NRK, til Nettavisen.

Hun opplyser at det er flere hundre i NRK med tilsvarende turnuser.

Har du nyhetstips? Tips Nettavisens journalist!

I stevningen heter det at NRK og fagforbundet de siste årene har prøvd å finne en fram til en felles forståelse av overenskomsten som gir 36,5 timers arbeidstid per uke. I et tariffoppgjør ble det i 2010 nedsatt et partssammensatt utvalg. Alle fagforbundene deltok, men partene kom ikke til en enighet.

Arbeidet ble avsluttet 1. mars 2013 og NRK hadde på dette tidspunktet utformet konkrete retningslinjer for hvordan bestemmelsen skal forstås og praktiseres.

- Vi mener NRK helt klart har laget en smørbrødliste hvor man ikke lenger tilstrekkelig tar hensyn til hvor belastende arbeidstid den enkelte har. Nedsatt arbeidstid skal være et vern mot belastningen der er å jobbe mye ulempe. Det har det vært enighet om i mange år, fortsetter Avlund i NRKJ.

Må jobbe mer

Avlund mener de nye retningslinjene ikke henger helt på greip.

- Det er ingen logikk i bestemmelsene som NRK har laget. Enkelte ansatte må nå jobbe mer. På ett år kan det utgjøre en ekstra arbeidsuke, sier hun.

Advokaten til journalistlaget i NRK ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i media.

- Innføringen av de nye retningslinjene er foranledningen for at denne saken enten måtte innbringes for Arbeidsretten eller la den gå. Noe mer har jeg ikke å si, sier August Ringvold, advokat i Norsk Journalistlag, til Nettavisen.

Har prøvd å finne en løsning

Arbeidsgiverforeningen Spekter er ikke overrasket over at saken nå havner i arbeidsretten.

- Dette har jo vært en sak som det har vært mange prosesser rundt og hvor man har prøvd å finne en løsning mellom partene. Dette var også tema i de to siste hovedoppgjørene. Dette har ikke ført fram. Når man ikke kommer til enighet er det naturlig å bringe saken inn for Arbeidsretten, slik NJ nå har gjort, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Gunnar Larsen, til Nettavisen.

- Jeg ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i media, fortsetter han.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få kommentar fra juridisk avdeling i NRK.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.