*Nettavisen* Økonomi.

Ny favoritt blant jobbsøkere

LinkedIn CEO Jeff Weiner Foto: MANDEL NGAN

IT-folk utmerker seg som de ivrigste LinkedIn-brukerne.

LinkedIn dytter Facebook ned fra tronen som Norges viktigste jobbsøkerkanal i sosiale medier. For første gang kommer LinkedIn ut på topp som den viktigste nettverkstjenesten for jobbsøking i Xtra personells årlige arbeidslivsundersøkelse. Det er særlig i IT-bransjen man mener LinkedIn er viktig.

Tar over tronen
1 av 3 bruker sosiale medier i jobbsøkingsprosessen – enten til direkte jobbsøking eller til å orientere seg i jobbmarkedet. På spørsmålet om hvilken av de sosiale nettverkstjenestene de rangerer som viktigst for jobbsøking, sier 16 prosent LinkedIn, mens 10,5 prosent svarer Facebook. 2,6 prosent svarer egen blogg og 2,3 prosent svarer Twitter. I fjorårets undersøkelse var det Facebook som ble rangert høyest.

FØLG NA24 PROPAGANDA PÅ FACEBOOK HER

– Vi har vært litt overrasket tidligere år over at Facebook har vært ansett som viktigere enn LinkedIn, i og med LinkedIn er en skreddersydd tjeneste for CV-bygging, nettverksbygging og jobbsøking.Samtidig kan dette henge sammen med at utbredelsen av Facebook er langt større enn LinkedIn, At LinkedIn nå styrker sin posisjon på dette området, tror vi skyldes at stadig flere bedrifter for alvor har tatt LinkedIn i bruk for rekrutteringsformål og legger ut ledige stillinger i denne kanalen, og at stadig flere rekruttere aktivt tar LinkedIn i bruk. Det gjør det også mer attraktivt for jobbsøkerne, sier Hanne Zimmermann, administrerende direktør Xtra personell Norge, i en pressemelding.

Se alle tall her

Store kjønnsforskjeller
Det er imidlertid kjønnsforskjeller i undersøkelsen. 21,4 prosent av menn rangerer LinkedIn som viktigst mot kun 10 prosent av kvinnene.

Tilsvarende mener 13,8 av kvinner at Facebook er viktigst mens kun 7,8 prosent av menn gjør det. Kvinner har også noe større tiltro til Twitter som jobbsøkingskanal enn menn.

- En mulig forklaring på dette at nok at menn historisk alltid har vært opptatt av å bygge profesjonelle nettverk i større grad enn kvinner. LinkedIn med sitt fokus på profesjonell nettverksbygging passer da kanskje menn bedre, sier Zimmermann, i meldingen.

Mens LinkedIn som jobbsøkeverktøy er mest populært i aldersgruppen 30 – 44 år, er det fortsatt Facebook som rangeres høyest blant de aller yngste arbeidstakerne. Det er store sektor- og bransjeforskjeller i rangeringen av de ulike nettverkene. Mens hele 22,6 prosent i privat sektor anser LinkedIn som den viktigste kanalen, gjelder det kun 6,3 prosent i offentlig sektor. I privat sektor ser man også at det er særlig ansatte i IT-/teknologi- og konsulentvirksomheter som rangerer LinkedIn høyt. Hele 48,1 prosent anser dette som den viktigste sosiale nettverkstjenesten for jobbsøking. Også innenfor finans scorer LinkedIn høyt i viktighet (30,3 prosent)

Tidlig på startstreken
– IT-bransjen var tidlig ute med å ta i bruk LinkedIn, og den høye andelen som rangerer LinkedIn som viktigst kan nok derfor ha historiske årsaker. Samtidig henger jo dette sammen med at bransjen også er flink til å bruke LinkedIn til rekruttering. Det ser vi blant annet blant hos vår egne IT-kunder, at det er et større fokus på LinkedIn der enn blant andre bransjer, sier Zimmermann, i meldingen.

Xtra personells arbeidslivsundersøkelsen gjennomføres både i Norge og Sverige og de svenske funnene korrresponderer godt med de norske. Også i Sverige rangeres LinkedIn som viktigst, med omtrent samme andel som i Norge. Også i Sverige er det menn, ansatte i private sektor og da særlig IT-/teknologi og konsulentvirksomheter som rangerer det som viktigste sosiale nettverkstjenesten for jobbsøking.

Den landsrepresentative undersøkelsen er gjennomført av InFact den 20.-22. mars 2012 og 1008 mennesker ble spurt over telefon i Norge, mens 1013 deltok i Sverige.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.