Gå til sidens hovedinnhold

Nytt liv i fiskesex-saken

Gørild Mauseth anker saken mot NRK til høyesterett.

Skuespillerforbundet og skuespiller Gørild Mauseth gikk til sak mot NRK etter at de viste den mye omtalte «fiskesex-scenen» fra filmen «Brent av frost» i programmet «Store studio», i forbindelse med omtale av parodifilmen «Kill Buljo».

Vant og tapte
Scenen viser Mauseth som har sex med sin motspiller Stig Henrik Hoff i en båt full av fisk. Mauseth hadde i sin kontrakt med produksjonsselskapet sikret seg mot at scenen «skulle vises utenfor sin kunstneriske sammenheng». Oslo tingrett konkluderte med at NRK hadde overtrådt av åndsverkloven, og måtte betale totalt 236.880 kroner i erstatning, oppreisning og saksomkostninger.

Tingretten skrev i sin dom at NRKs bruk av sitatet faller innenfor sitatretten for så vidt gjelder selve samleiedelen, men at bruken av den etterfølgende frontale nakenhet både falt utenfor formålet, og derfor var i strid med god skikk.

Lagmannsretten kom så til en annen konklusjon i ankesaken.

Støtter anken
Nå ankes denne helt til Høyesterett.

«Gørild Mauseth anker med støtte fra Norsk Skuespillerforbund dommen fra Borgarting lagmannsrett der NRK ble frifunnet for brudd på åndsverkloven», opplyses det om i en pressemelding.

«Lagmannsrettens dom ankes fordi retten ikke har vurdert de sentrale rettslige spørsmålene, om god sitatskikk og formålsavgrensningen var i ivaretatt. Retten overlater avgrensningen av sitatretten til en redaksjonell vurdering.»

- Det er viktig at vi har en sitatrett i Norge, men for kunstnernes del er det svært viktig at denne brukes på riktig måte. Det er viktig at domstolen avklarer hva som er tillatt innenfor sitatrettens grenser, sier leder i Norsk Skuespillerforbund Agnete G. Haaland.

Reklame

Spinnville priser på Comfyballs!