Edward Snowden har en reell sjanse til å vinne fram mot den norske stat, mener generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund.

De tre presseorganisasjonene Norsk Redaktørforening (NR), Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Presseforbund (NP) har nå bestemt seg for å tre inn som partshjelpere i saken Snowden har anlagt mot Norge.

– Vi er opptatt av å engasjere oss på best mulig måte for å vise at det Snowden fortalte oss, var informasjon som var viktig. Jeg tror de fleste, hvis de tenker seg om, er glad for at den informasjonen kom fram, sier Stavrum til NTB.

Hun mener saken har vist at varsling om internasjonale forhold også angår Norge – og norsk journalistikk.

Har tro på saken

Bakgrunnen er at Norske PEN har tildelt Ossietzky-prisen for 2016 til Edward Snowden. Organisasjonen vil at han skal komme til Norge for å motta prisen i november.

– Vi mener at det er på sin plass at Snowden kan komme til Norge for å ta imot en velfortjent pris for det arbeidet han våget å gjennomføre, uten at han skal risikere å bli pågrepet og utlevert til USA, sier Stavrum.

Hun fastholder at hun har tro på at Snowden kan vinne fram.

– Jeg anser det som realistisk. Jeg syns det ligger et godt og saklig begrunnet prosesskriv til grunn fra Snowdens advokaters side. Vi støtter den delen som går på ytringsfrihet, informasjonsfrihet og vern av varslere, sier Stavrum.

Varslervern i søkelyset

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening legger vekt på at Snowden ikke spredte informasjonen direkte og uredigert på nettet.

– Han valgte ut en seriøs nyhetsredaksjon, med en ansvarlig redaktør, som han visste kunne håndtere materialet på en god måte, og slik at han ikke avslørte mer enn det han mente var nødvendig, påpeker Jensen.

Han viser samtidig til at det arbeides for å styrke varslervernet, både nasjonalt og internasjonalt.

– Varslernes status og betydning har fått anerkjennelse fra FN-organer og nedover til norske kommunestyrer. Og da må vi kunne vise til at vi faktisk klarer å håndtere en varsler når vi ser en.

Staten ber om avvisning

Snowden risikerer livsvarig fengsel i USA, der han er siktet for spionasje. Han lever i dag i eksil i Russland.

For å unngå å bli pågrepet og utlevert til USA ønsker Snowden derfor å få fastslått rettslig på forhånd at Norge ikke kan utlevere ham. Stevningen mot staten ble tatt ut i april.

Staten har på sin side bedt Oslo tingrett om å avvise søksmålet. Det begrunnes med at spørsmål om utlevering ikke hører hjemme i sivile saker.

– Der blir det en kamp. Vi får se hvor det ender, men går det som vi håper, blir det muntlig forhandling i Oslo tingrett om ikke så altfor lenge, sier Jon Wessel-Aas, som er engasjert som presseorganisasjonenes advokat.

Prosesskriv

Presseorganisasjonene har nå skrevet et prosesskriv der de erklærer at de vil tre inn som partshjelpere.

– Fra det øyeblikket vi får status som partshjelpere, er vi med i prosessen videre og kan argumentere i saken fra vår side, sier Wessel-Aas.

Presseorganisasjonene vil konsentrere seg om de bredere perspektivene som gjelder ytringsfrihet og varslervern, forteller advokaten, som samtidig forsikrer om at bistanden er ønsket velkommen.

– Alt vil selvfølgelig være koordinert med Snowdens egne advokater, sier Wessel-Aas. (©NTB)