*Nettavisen* Økonomi.

Rekordmange leser nettaviser

Foto: Solum, Stian Lysberg

Halve befolkningen er innom et nettsamfunn i løpet av uka.

Stadig flere leser aviser på Internett. Likevel er det få som velger helt bort papirutgavene. Mens 32 prosent leste avisenes nyheter på både papir og nett, leste 16 prosent kun nettaviser i 2011 en gjennomsnittsdag. Andelen som generelt leser aviser, har holdt seg stabil, ifølge ferske tall fra SSB.

FØLG NA24 PROPAGANDA PÅ FACEBOOK HER

Andelen som leser papiraviser en gjennomsnittsdag, har sunket fra 78 prosent i 2001 til 63 prosent i 2011. Lesing av nyheter på avisenes nettsider har derimot økt fra 10 til 48 prosent i samme periode. Bare det siste året, fra 2010 til 2011, økte denne andelen fra 43 til 48 prosent. Dette kommer frem i SSBs mediebruksundersøkelser.

Flere leser både papir- og nettaviser
Andelen som kun leser trykte aviser, har sunket fra 69 prosent i 2001 til 32 prosent i 2011. I samme periode har andelen som kun leser nettaviser, økt fra 2 til 16 prosent, mens andelen som både leser trykte aviser og nettaviser, har økt fra 9 til 32 prosent. Andelen som generelt leser aviser, det vil si enten papir- eller nettaviser, var 79 prosent i 2011. Andelen er uendret siden 2001.

Lesing av trykt avis og nettavis 2001-2011 en gjennomsnittsdag. 9-79 år. Prosent

Klikk på bildet for å forstørre.

Flest mannlige nettavislesere
Det er en betydelig større andel menn enn kvinner som leser nettaviser i løpet av en dag. Til gjengjeld er det en høyere andel kvinner enn menn som kun leser trykte aviser. Andelen som leser aviser sett under ett, er omtrent like stor blant menn og kvinner.

Lesing av trykt avis og nettavis, etter kjønn og alder en gjennomsnittsdag. 2011. Prosent

Klikk på bildet for å forstørre.

Mer enn én av fire unge leser kun nettaviser
I aldersgruppen 16-24 år er det langt flere som leser nettaviser enn trykte aviser i løpet av en dag. Det samme gjelder aldersgruppen 25-44 år. I de to nevnte aldersgruppene er andelen som leser nettaviser, høyest, med 65 prosent per døgn. Andelen er lavest i aldersgruppen 9-15 år, med 18 prosent, og gruppen 67-79 år, med 19 prosent. Mens 27 prosent i alderen 16-24 år og 35-44 år kun leser aviser på Internett, gjelder dette kun 2 prosent av dem i alderen 67-79 år. I aldersgruppen 16-66 år leser mer enn én av tre både papir- og nettaviser på en gjennomsnittsdag. Det er blant de eldre vi finner flest standhaftige lesere av trykte aviser.

Vi ser mer på TV
Andelen TV-seere har ikke økt i 2011, likevel bruker vi mer tid til å se på TV enn de siste to-tre årene. Det har vært ubetydelig nedgang i andelen som leser papiraviser daglig, men nedgang på lengre sikt. Andelen boklesere har ikke vært høyere på 20 år.

FØLG NA24 PROPAGANDA PÅ FACEBOOK HER

Det har vært en nedgang i lesing av papiraviser blant personer i alderen 9-79 år i løpet av de siste årene. I 2011 leste 63 prosent av befolkningen en eller flere papiraviser, mot 64 prosent i 2010. Til tross for at denne nedgangen var ubetydelig, har nedgangen vært stor i de senere årene. I 1997 var andelen avislesere på hele 84 prosent.

Bruk av Internett øker stadig. Andelen som bruker Internett i løpet av dagen, økte fra 77 prosent i 2010 til 80 prosent i 2011. Økningen i bruken av Internett gjelder hovedsakelig personer i aldersgruppen 9-15 år og 45-66 år.

Klikk på bildet for å forstørre.

Halve befolkningen er innom et nettsamfunn i løpet av uka
I løpet av en gjennomsnittsuke i 2011 hadde 61 prosent av befolkningen brukt Internett til banktjenester, varekjøp eller lignende. 48 prosent hadde sett på film, TV eller videoklipp. 51 prosent hadde vært innom et nettsamfunn, slik som blant annet Facebook, og 20 prosent hadde spilt spill på Internett. Blant gutter i alderen 9-15 år hadde 76 prosent spilt spill på Internett i løpet av ei uke, andelen var på 57 prosent blant jentene i samme aldersgruppe. I løpet av ei uke hadde 91 prosent av jenter i alderen 16 til 24 år vært inne på et nettsamfunn, mens andelen var 90 prosent blant guttene på samme alder.

FØLG NA24 PROPAGANDA PÅ FACEBOOK HER

Liten forandring i andelen med avisabonnement
68 prosent av befolkningen hadde ett eller flere avisabonnement i husholdningen i 2011, kun 1 prosentpoeng lavere enn i 2010. I alderen 67-79 år hadde 87 prosent av befolkningen avisabonnement, mens andelen var på 43 prosent blant 20-24-åringer. I de store byene er det 57 prosent som har avisabonnement, mens andelen er 74 prosent i spredtbygde strøk. I gjennomsnitt har befolkningen 1,8 TV-apparater i husholdningen, mens de har 2 til 3 PC-er i 2011.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.