Skal forske på Facebook-avhengige

Foto: Hommedal, Marit (SCANPIX)

Nytt forskningsprosjekt på Universitetet i Bergen skal finne svarene.

Forskere ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, har utviklet en helt ny metode for å måle Facebook-avhengighet. I prosjektet skal de også kartlegge årsaker og konsekvenser knyttet til det å være for avhengig av Facebook, står det i en pressemelding.

Prosjektet er det første i sitt slag i Norge, og ledes av psykologspesialist og forsker Cecilie Schou Andreassen.

I den senere tid har vi sett en økt forskningsinteresse for flere ikke-kjemiske avhengighetstilstander, som arbeidsnarkomani og internettavhengighet. Facebook er et populært nettsamfunn med 600 millioner brukere verden over, og er blitt et vanlig begrep i dagligtalen. Men til tross for at pressen lenge har omtalt facebookavhengighet som et fenomen, vet vi likevel veldig lite om det vitenskapelige grunnlaget for dette.

Ettersom Facebook-avhengighet er en potensielt problematisk og spesifikk form for internettavhengighet, og siden bruken av Facebook synes å øke relativt raskt, er det et behov for et godt instrument til å kartlegge denne spesifikke avhengighetstilstanden. Betydningen av ulike psykososiale og psykologiske forhold forbundet med Facebook-avhengighet, er derfor tema for dette prosjektet.

Hovedfokuset i prosjektet er å studere:

  • Testtekniske egenskaper ved et nytt instrument som måler facebookavhengighet: Bergen Facebook Addiction Scale, BFAS. Måleinstrumentet er det første i sitt slag, nasjonalt og internasjonalt.
  • Potensielle årsaker og konsekvenser forbundet med avhengighet og bruk av Facebook i en norsk kontekst.

Prosjektet baserer seg hittil på undersøkelser av over 400 studenter gjennomført i tre ulike studentpopulasjoner på tvers av utdanningsinstitusjoner. Resultatene så langt viser at Bergen Facebook Addiction Scale fungerer godt som måleinstrument, står det i meldingen.

For at psykologer skal kunne bidra med kunnskap og rådgivning om det som flere forskere og klinikere omtaler som facebookavhengighet, er det nødvendig å gjøre flere empiriske studier for å øke denne kunnskapen. Forskerne ved UiB er også i ferd med å sette i gang flere prosjekter på dette feltet. Disse vil blant annet ta for seg hvordan personlighetstrekk henger sammen med måten Facebook brukes på, og hvilke arbeidsmiljøfaktorer facebookbruk henger sammen med samt hvilken innvirkning Facebook kan ha i arbeidslivet.

Prosjektet blir gjennomført ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, innenfor en gruppering som nylig mottok såkornmidler for å utvikle forskningsprosjekter knyttet til avhengighetsfeltet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.