*Nettavisen* Økonomi.

Slik blir NRK-lisensen

Foto: Ole Berthelsen (Nettavisen)

To av tre modeller skaper pengeproblemer for NRK. Nå ber Trond Giske om hjelp.

31.01.07 19:06

Tirsdag sendte kulturminister Trond Giske lisensinnkrevingen ut på høring.

Kulturdepartementet har ryddet opp i lisensinnkrevningen og gir Stortinget tre valg å velge mellom for fremtidige lisensordning.

NA24 - din næringslivsavis

Et par av dem skaper likviditetsproblemer for NRK.

- Å hevde at denne modellen er gunstig for NRK er feil. Den vil gi NRK et overskudd det første året og etter det vil de tape på den, sier Giske og refererer til den første av tre modeller.

Modell 1: Er veldig lik modellen som har skapt storm den siste måneden. Modellen legger opp til innkrevning til samme datoer som i dag. Ifølge departementet betyr ordningen at lisensbetalerne ikke får økte merkostnader.

«For NRK vil forslaget gi en positiv regnskapsmessig effekt i 2007 på om lag 550 millioner kroner. Dette er en rent regnskapsmessig endring, og innebærer ikke økte innbetalinger eller endret likviditet for NRK. Tvert i mot vil omleggingen innebære et likviditetstap ved at nye lisensbetalere vil betale for to måneder mindre året de kommer inn i ordningen enn ved dagens system», heter det i høringsnotatet.

Med det betyr det at dersom du betaler lisensen i september og kvitter deg med tven før første mars, vil du ikke bli krevd lisens for januar og februar.

«(...)to måneders lisens for 120.000 betalere utgjør ca. 40 millioner kroner med dagens avgiftsnivå. Denne effekten vil gjenta seg hvert år. Inntektssvikten vil utgjøre en permanent reduksjon i NRKs likviditet.»

Dersom du skulle spekulere i dette og kjøpe tv i januar, og gir den bort før utgangen av februar, blir det per definisjon ingen lisens å betale.

- Da blir det et juridisk tvilstilfelle, sier Giske til NA24 Propaganda.

Modell 2: Endrer betalingstidspunktene og vil kreve inn full lisensavgift innenfor 10 månedersperioden som i sin helhet betales forskuddsvis. Med denne modellen vil lisensen kreves inn 1. januar og 1. juli hvert år fra og med neste år.

«Denne løsningen vil oppfylle Stortingets pålegg om å følge kalenderåret, og gi NRK uforandret ølonomi.»

- Det er en praktisk problemstilling med denne modellen. Lisensen vedtas så sent på året i Stortinget at NRK ikke vil rekke å sende ut regning i tide til å kunne ha forfall 1. januar, forklarte Giske.

Modell 3: Vil avkorte siste innbetaling i år, og ha samme innbetalingspunkt. Denne modellen vil innebære en permanent redusert likviditet i NRK.

«Med forventet rentenivå vil dette medføre at NRKs resultat svekkes med om lag 20 millioner kroner per år.»

- Modellene er i tråd med regnskapslovgivningen, andre lover og stortingsvedtak, forklarte Giske.

Det er ikke planlagt noen kompensasjon for det svekkede resultatet.

- Nei, vi har ingen planer om kompensasjon. Jeg vet ikke om det blir noen lisensøkning heller, forklarte Giske og redegjorde for at en eventuell økning uansett ikke ville bety mer enn en krone eller så per betaler.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.