*Nettavisen* Økonomi.

Sosiale medier: – Skal, skal ikke?

Foto: Sigurdsøn, Bjørn (SCANPIX)

Journalist Espen Hauglid i Dagens Næringsliv skrev i romjulen at «Mediefolk er fantastisk opptatt av hva mediefolk mener om mediefolk.»

19.01.10 12:12

(NA24-Leserinnlegg): Han pekte på at Twitter de siste årene har utviklet seg til å bli en sosial kanal som først og fremst benyttes av mediefolk. Og så lenge det er mediefolk som fyller avissidene med stoff, vil det naturlig være oppmerksomhet rundt Twitter. Men tendensen ser ut til å være at Twitter ikke blir den folkekanalen som mange så for seg. Twitter ser ut til å bli den kanalen som mediefolk benytter for å snakke med hverandre, og til å fange opp hva som rører seg der ute. Facebook derimot, har blitt, og vil fortsatt utvikle seg til å bli, den store folkekanalen. Bortimot 2 millioner nordmenn har i dag konto på Facebook. Tenk det, bortimot 2 millioner! Når vi tar bort de yngste barna, de eldste pensjonistene samt teknologimotstanderne, er det ikke mange igjen som ikke har konto på Facebook. Skjønt, å ha konto på Facebook betyr ikke nødvendigvis at man aktivt deler alle detaljer om privatlivet sitt med venner og nesten-venner på Facebook. Mitt inntrykk er at mange titter innom når anledningen byr seg, men at kikkerne er i flertall mens noen ganske få utgjør delerne av informasjon.

Hva skjer den dagen Facebook og Twitter ikke lenger betraktes som en hype, men at disse populære sosiale mediene går inn i en mer naturlig driftsfase? De ekstremt aktive på Facebook oppdager en vakker dag at den uforbeholdne delingen av informasjon har en bakside. Publisering av diverse detaljer fra privatlivet innhenter disse personene på ett eller annet tidspunkt. Stadig flere får kalde føtter etter hvert som de oppdager at framtidige arbeidsgivere bruker informasjon fra Facebook og Twitter som argument for hvorfor du ikke egnet deg for drømmejobben. Samtidig blir det mindre spennende å dele intime betroelser når disse sosiale kanalene går over til ikke-så-nytt-og-spennende-fasen.

Så hvordan vil Twitter og Facebook se ut, og bli oppfattet, i framtiden - ja, kanskje om tre til fem år? Min spådom er at bedrifter etter hvert vil bruke sosiale medier langt mer aktivt enn det vi ser i dag. Noen ganske få virksomheter er i dag aktive i sosiale kanaler, men de fleste sitter fortsatt på gjerdet og lurer på hvordan disse nye kanalene bør brukes i egen virksomhet. De aktive og helfrelste bedriftene boltrer seg i disse kanalene allerede i dag, og noen av dem opplever formidabel vekst. Dette er gjerne virksomheter som retter seg mot forbrukere, og der én eller flere personer, gjerne lederen selv, bruker mye tid på å dele egne erfaringer og opplevelser med andre, for eksempel Stormberg. Ved å bli omtalt av andre som gode eksempler på hvordan bedrifter kan være aktive i sosiale kanaler, blir markedsføringseffekten forsterket. De fleste kommunikasjonsdirektørene sitter igjen og kjenner på at man selv burde vært mer aktiv innen sosiale medier enn det man har ressurser til, eller som toppledelsen er motivert for. Så hvordan bør man, sett med kommunikasjonsdirektør-øyne, ta de første skrittene ut i dette, for en god del, ukjente landskapet?

Mye av svaret ligger i hva slags type virksomhet du representerer. I hvilken grad skal du selge et enkelt produkt i massemarkedet, eller i hvilken grad retter du deg mot et smalere bedriftsmarked? Dernest bør du være bevisst på hvilket omdømme du allerede har i det brede lag av målgruppen din. Representerer du en bedrift som sliter med å få tilstrekkelig med oppmerksomhet, eller ligger det en latent irritasjon i befolkningen over den tjenesten eller den leveransen som du representerer i markedet, eksempelvis innkreving av nettleie, henting av restavfallsbeholdere, innkreving av lisenser/bompenger eller parkeringsgebyr? I så fall må du tenke gjennom en rekke forhold før du bestemmer deg for hvordan du eventuelt bruker sosiale medier. I de fleste tilfeller vil det være klokt å alliere seg med kommunikasjonsrådgivere med bred erfaring fra sosiale medier før du går i gang. Sannsynligvis gjør mange virksomheter klokt i å vente med å benytte seg av sosiale medier inntil man har utarbeidet en tydelig strategi for hva man ønsker å oppnå gjennom disse kanalene. For stadig flere virksomheter blir sosiale medier etter hvert en supplerende kanal til de mer tradisjonelle informasjonskanalene som annonser, nyhetsbrev, redaksjonell omtale, brosjyrer, nettsider, events, osv. Noen virksomheter har sågar gått så langt at hele kampanjebudsjettet mer eller mindre er blitt brukt på sosiale medier. Både Tine, Aschehoug og Kongsvinger kommune har nylig gjennomført kampanjer der sosiale medier har spilt en helt sentral rolle for deres bestrebelser for å oppnå tydelige markeds- eller forretningsmål. Foreløpig er det de største virksomhetene, med de feteste informasjons- og markedsbudsjettene, som har høstet de mest positive erfaringene med aktiv bruk av sosiale medier. Ressursene går ikke lenger med til å betale for produksjon og innrykk av annonser, men til å lønne dyktige medarbeidere som ser, og kan utnytte, de markedsmulighetene som ligger i smart bruk av sosiale medier.

Du sitter nå kanskje med en følelse av at det tryggeste er å la være å delta i sosiale medier – fordi usikkerheten er stor og fordi det er arbeidskrevende å bruke dette aktivt? Nei, det er ikke nødvendigvis riktig. Med den enorme betydningen og omfanget som sosiale medier har fått i den norske befolkningen, løper du faktisk en risiko ved ikke å følge med på hva som skjer i disse kanalene. Du mister oversikten over ditt eget omdømme hvis du tillater deg å unngå å følge med på hvordan du omtales i sosiale medier. Alt mellom himmel og jord diskuteres i disse kanalene, og det skal faktisk en del til for at nettopp din virksomhet ikke har vært omtalt eller drøftet på Twitter, i blogger, på Facebook eller andre steder. Tør du å la være å vite hvordan du og din bedrift blir omtalt? I så tilfelle er du ikke særlig opptatt av omdømmet ditt. Et minimum av engasjement innen sosiale medier bør derfor være å overvåke de mest aktuelle sosiale mediene. Dette gir deg en viss oversikt over hvordan du oppfattes, og dette kan sees i sammenheng med den øvrige informasjonsinnsamlingen som din virksomhet kanskje allerede gjennomfører i forbindelse med måling av omdømmet (kundeundersøkelser, nyhetsovervåking, medarbeiderundersøkelser, markedsundersøkelser, og så videre).

Jeg regner med at 2010 blir året der sosiale medier får langt større betydning for stadig flere virksomheter. 2009 ble som kjent et år der stadig flere erkjente at sosiale medier var viktig, men man valgte å sitte på gjerde for å se utviklingen an. Noen virksomheter så lyset og utnyttet fordelene ved å være tidlig ute. Mitt råd ved inngangen til det nye året er derfor:

1. Bestem deg for å ha et åpent sinn i forhold til å benytte sosiale medier på vegne av virksomheten din

2. Drøft med egne medarbeidere og eksterne rådgivere hvilke muligheter og hvilke begrensninger din virksomhet står overfor i forhold til bruk av sosiale medier

3. Start overvåking av sosiale medier på vegne av virksomheten din

4. Start prosessen med å finne ut hvordan din virksomhet skal forholde seg til, og utnytte, sosiale medier.

AV: Fredrik Hannestad
Daglig leder i Nor PR

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.