*Nettavisen* Økonomi.

Sterkt fra A-pressen

Konstituert konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i A-pressen, presenterer første kvartalsresultat for konsernet. Foto: Aleksander Andersen / Scanpix

A-pressen leverer et sterkt tredje kvartal.

24.11.11 10:16

A-pressen fortsetter den gode utviklingen i 3. kvartal med et brutto driftsresultat på 150 millioner kroner og en EBITDA-margin på 13 prosent. Resultatet er det beste konsernet noen gang har hatt i et 3. kvartal. De fleste forretningsområdene har god fremgang sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

- Dette er A-pressens beste resultat for tredje kvartal noensinne. Det er vi godt fornøyd med, spesielt med tanke på den markedsuroen vi opplever, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen.

Se tall på venstre side

Konsernets inntekter øker med 6,7 prosent i 3. kvartal. TV 2 fortsetter den gode utviklingen med en inntektsvekst på 16,9 prosent. Trykkerivirksomhetene både i Norge og Russland har en inntektsvekst som er preget av økte papirpriser, men har likevel en god underliggende utvikling og økt bruttofortjeneste.

Annonseinntektene for konsernet samlet øker med 4,7 prosent i 3. kvartal. TV 2 AS har en vekst i tv-reklameinntektene på 8,9 prosent, mens lokalavisene har en underliggende vekst i papirannonseinntektene på 0,9 prosent. De samlede nettinntektene for konsernet utgjør 75 millioner kroner i 3. kvartal, en vekst på 16,5 prosent fra tilsvarende periode i fjor. For A-pressens lokalmedievirksomhet utgjør nettinntektene 14,3 prosent av de totale annonseinntektene.

- Den sterke veksten i nettinntektene som vi opplevde i første halvår, har stagnert. Én årsak er at vi hadde et meget godt resultat for 2. halvår i fjor som vi sammenlikner oss med. Samtidig må vi innrømme at vi ikke har nådd våre ambisjoner for digital vekst i dette kvartalet, sier Thor Gjermund Eriksen.

Konsernets kostnader øker med 6,5 prosent i kvartalet. Økningen er knyttet til ekstra satsninger på høstskjema og nye produksjoner i TV 2, samt økt produksjon i de russiske trykkeriene. Økt papirpris og offensiv satsning på gratisaviser og lokale avisprodukter bidrar også til noe høyere varekostnader i avisene. Avis har en EBITDA på 58 millioner kroner i 3. kvartal, 14 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i fjor. Resultatfremgangen skyldes en underliggende god drift, men er også preget av økt papirpris og redaksjonelle satsninger. 3. kvartal i fjor var i tillegg belastet med ekstraordinære pensjonskostnader. Lokalavisene har en underliggende opplagsnedgang som har stabilisert seg på 2,6 prosent, mens opplagsinntektene har en forsiktig nedgang på 0,6 prosent. Papirannonseinntektene har en tilfredsstillende vekst på 0,9 prosent i kvartalet.

Trykkerivirksomhetene i både Norge og Russland har en god utvikling. Trykk Norge har en EBITDA på 30 millioner kroner, på nivå med tilsvarende periode i fjor. Trykk Russland har en EBITDA på 27 millioner kroner, 2 millioner kroner bedre enn i fjor på tross av en svekket valutakurs. EBITDA-marginene er på hhv. 24,1 og 25,6 prosent.

A-pressen har en solid finansiell posisjon. Egenkapitalandelen er på 34,2 prosent. Netto rentebærende gjeld er 982 millioner kroner per 30.9.2011 (1 234 millioner kroner per 30.9.2010).

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag