Radiomarkedet har fått en katastrofal start på 2018 - året som skulle være starten på den digitale revolusjonen.

De offisielle radiotallene fra Kantar TNS viser at den daglige dekningen for radio har falt jevnt gjennom hele FM-slukkeåret 2017.

Starten på 2018 har vært nærmest katastrofal.

  • I januar 2017 nådde radio 67,8 prosent av befolkningen daglig - noe som var nesten identisk med 2016 sett under ett.
  • I desember 2017 var tallet falt til 59,4 prosent
  • Etter tre uker av 2018, er tallet nede på 57,5 prosent

Dramatisk fall for de kommersielle kanalene

Det er derimot de kommersielle kanalene som virkelig har merket overgangen.

Den daglige dekningen for de to store kommersielle radioselskapene, samt deres flaggskip-kanaler har en kraftig nedadgående tendens, og januar 2018 er så langt det verste så langt tilbake TNS har statistikk.

Virkelig ille er det for Bauer Medias som nå er forbigått av NRKs «gamliskanal» P1+ når det markedsandel. Bauer Medias kanaler hadde samlet i årets tre første uker et snitt på 9,8 prosent markedsandel, mens P1+ alene hadde 10,2 prosent.

Les også: Eier du en DAB-radio av dette merket? Da har brannvesenet en viktig beskjed til deg

NRK tar innersvingen på konkurrentene

Radio-tallene viser samtidig at NRK tar innersvingen på sine kommersielle konkurrenter, mens P4s kanaler ikke ser ut til å ha slått spesielt godt an.

Markedsandelen er et produkt av antall lyttere og hvor lenge hver lytter hører på radio. Statistikken viser at P4s kanaler både har fått betraktelig færre lyttere, samtidig som hver lytter bruker stadig mindre tid hos kanalene.

Bauer Media: - Langt bedre enn hva vi kunne fryktet

Lasse Kokvik i Bauer Media sier til Nettavisen at han synes utviklingen i markedet er en direkte konsekvens av FM-slukkingen.

- En generell betraktning om utviklingen med lyttertapet i januar, er at det er helt normalt og som en direkte konsekvens at vi er i kjølvannet av FM-slukkingen i region 5 og 6 i desember. Som bransje har vi da i løpet av fjoråret evnet å skifte teknologi med et totalt dropp på 7%, hvor TV eksempelvis tapte 10% uten å være i nærheten av et teknologiskifte.

- Dette er langt bedre og betryggende enn hva vi kunne frykte når vi startet slukke prosessen. Det er fremdeles mange som skal konvertere fra FM til DAB og dette tar noe tid. Denne utviklingen er helt i tråd med samme trekk som vi så ved tidligere slukke områder, det tar noe tid å skifte radio utstyr men det kommer.

Les også: NRK lover DAB-endring: - Kan ikke tilfredsstille alle

- Går forbi TV

- Det er også naturlig å tro at de første som kjøpte DAB-utstyr også er det som var mest engstelige for å miste sine radio-signaler, og da spesielt de eldre, sier han.

Han legger til en positiv spinn:

- Langt mer oppsiktsvekkende er det at radio som dekningsmedium faktisk går forbi TV i 2017. Det er altså på tross av teknologiskiftet flere nordmenn som hører på radio daglig enn daglig ser på TV! Det er da en større nyhet men kanskje litt for positiv? sier han.

P4: - Vi har hatt unormalt gode andeler gjennom 2017

Kenneth Andersen i P4 mener fallet de har opplevd i årsskifte henger sammen med at de kommersielle radiokanalene slukket FM-signalet flere måneder etter NRK i de fleste regioner.

- De kommersielle har vært relativt stabile gjennom 2017 og NRK har hatt unormalt lav andel. Dette var også tanken og utgangspunktet for slukkeplanen. Det vi nå ser er en normalisering tilbake til de andelene som var før slukking. Det er altså ille slik at de kommersielle taper andeler, men vi er i ferd med å lande på de andelsnivåene vi var på før slukkingen. Det er ikke overraskende.

- Når det gjelder hovedkanalenes fall, så er det også helt i tråd med forventningene. Alle de fem store faller og de nye mindre kanalene vokser. Det er en ventet utvikling og noe vi selv har sagt kommer til å skje.

NRK: - Folk har ikke erstattet alle FM-radioene sine

Fungerende radiosjef Jon Branæs i NRK synes heller ikke utviklingen er dramatisk.

- Markedsandelene i norsk radio er veldig stabile. Helt siden forrige "revolusjon" i 1993, da NRK startet P3 og private startet P4, har NRK hatt om lag to tredeler av markedet, mens de kommersielle samlet har hatt en tredel. Slik er det også i dag. Det er riktig at NRK var nede rundt 60 % i løpet av 2017, men det hang sammen med at vi slo av FM-signalene våre opptil tre måneder før de kommersielle i de mest folkerike områdene, sier Branæs.

At færre hører på radio, og at lyttertiden også har falt, tror han handler om treghet i overgangen til DAB.

- Radiomarkedet i Norge nå preges av at publikum tar det nye tilbudet i bruk, og lyttingen er spredt på mange flere kanaler enn før. Samtidig ser vi at lyttingen per dag er gått ned som ventet, og det handler mest om at folk ikke har erstattet riktig alle FM-radioene sine ennå, sier han, og mener at man ikke kan si noe sikkert om radiotallene før til høsten.

Les: 540.000 lyttere har rømt fra radio etter DAB-tvangen

Les: Lastebileierne om DAB: - Vi får ikke meldinger om ulykker