*Nettavisen* Økonomi.

Verdier for 100 millioner i 2010

Foto: Fotograf: (Joakim Kr¿vel)

Forbrukerrådet løste konflikter for flere enn 100.000 mennesker i 2010.

24.11.11 14:01

Hvert år hjelper Forbrukerrådet flere enn 100 000 mennesker. Det kommer frem i Rådets skryteliste torsdag. De fleste sakene løses ved rådgivning, men i enkelte tilfeller går Forbrukerrådet inn som megler. For forbrukerne tilsvarte det verdier for 75 millioner kroner i 2010.

Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge.

Ti regionkontorer
Forbrukerrådet har ti regionkontor rundt om i landet.

- Jeg er utrolig stolt av den solide innsatsen de gjør hver dag. Tenk for et fantastisk gode for forbrukerne; de har faktisk tilgang på gratis rådgivning fra saksbehandlerne våre, kommenterer Randi Flesland, direktør for Forbrukerrådet i meldingen.

Men om lag 5000 forbrukere må årlig gå til det skritt å opprette en klage hos et av Forbrukerrådets ti regionkontor.

- Disse løser vi ved megling, forklarer regiondirektør Undis Scheslien i meldingen. Noen ganger er utgangspunktet at forbruker og selger står svært langt fra hverandre.

På landsbasis meglet altså Forbrukerrådet for varer og tjenester verdt om lag 100 millioner kroner. 75 av disse millionene gikk i forbrukerens favør, mens drøyt 20 tilfalt selger. Hvis det ikke er mulig å få til en løsning, kan Forbrukerrådets saksbehandlere bringe saken inn for Forbrukertvistutvalget. I 2010 ble saker for 60 millioner kroner overført dit. Løsningene her har retts- og tvangskraft.

Om tallene

  • Regnskapet er på nasjonalt nivå, og basert på prisen på varen eller tjenesten klagesakene omhandler.
  • De 3717 klagesakene er opprettet og løst i 2010.
  • Tallene er et minimumsanslag, siden det i 2010 også ble løst saker opprettet i 2009 (ca. 1300). Dertil kommer megling i,og forberedelse av saker som går til Forbrukertvistutvalget (saker for 60 millioner kroner i 2010).

Om saksbehandlingen

  • Forbrukerrådet er pålagt å opptre som megler i saken, og fungerer ikke som advokat eller partsrepresentant for forbrukeren under saksbehandlingen. Alle tvister behandles nøytralt og uhildet på grunnlag av gjeldende lover og regler.
  • Forbrukerrådet behandler tvister der kjøperen er en forbruker, og saken faller inn under forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven, håndverkertjenesteloven eller angrerettloven.
  • Forbrukerrådet er ingen domstol, og kan ikke tvinge noen av partene til å godta forslag til løsning av en tvist.
  • Målet med klagesaksbehandlingen er å komme frem til en minnelig løsning partene vil godta. Dersom det ikke er mulig, vil saken enten avsluttes, eller på klagers anmodning bringes inn for Forbrukertvistutvalget.
  • Kommer en ikke frem til en løsning, kan Forbrukerrådet forberede saken for Forbrukertvistutvalget, som har doms- og tvangskraft. En avgjørelse der kan påankes til tingretten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag