*Nettavisen* Økonomi.

Vil beholde ærekrenkelser

Frykter for rettssikkerheten hvis ærekrenkelser fjernes fra straffeloven.

24.09.08 13:27

(NA24-DEBATT) Om presseorganisasjonene, TV2 og NRK får det som de vil, blir bestemmelsene om ærekrenkelser fjernet fra straffeloven. I stedet foreslår de en ren sivilrettslig forfølging, noe som er i tråd med trenden ellers i Europa. Dette vil i praksis bety at den reelle rettssikkerheten på området er tilnærmet borte.

Vil avkriminalisere ærekrenkelser
I en utredning førsteamanuensis Bjørnar Borvik har utarbeidet på oppdrag fra Justisdepartementet inkluderes en rekke omfattende høringsuttalelser fra de nevnte medieaktørene, hvor de enstemmig går inn for å avkriminalisere ærekrenkelser. I tillegg foreslås en del lovendringer, samt at ærekrenkelser skal kunne straffes med bøter eller fengselsstraff i inntil to år, da i privatrettslig regi.

Norsk Redaktørforening har i samarbeid med NRK sågar utarbeidet et alternativt lovforslag der de aktuelle bestemmelsene i straffeloven blir overført til skadeserstatningsloven. Norsk Journalistlag går på sin side så langt som å si at straffeforfølging av journalister er ytringsfrihetsfiendtlig.

Vil svekke rettssikkerheten
For individet vil dette i realiteten bety at rettssikkerheten på området blir kraftig svekket og tilnærmet borte. Riktignok er det i dag for en sjeldenhet å regne hvis noen blir dømt i tråd med straffelovens bestemmelser om ærekrenkelser, men mulighetene er, om ikke annet, til stede. I høringsuttalelsene argumenteres det til fordel for at mennesker som føler seg ærekrenket av media må ta ut sivilrettslig sak. Basert på i hvilken retning medias omtale av enkeltpersoner har bevegd seg de senere år, mener jeg at man, heller enn å fjerne dem, burde oppdatere de aktuelle bestemmelsene i dagens straffelov.

Når finanskjendiser og andre spesielt velbeslåtte mennesker blir utsatt for hard, og i deres øyne ærekrenkende skyts fra media, har de ofte midler til å forfølge saken i privatrettslig forstand. Og det gjør de for øvrig gjerne, ref. til eksempelvis Spetalen vs. Dagbladet-saken som pågår nå. Ola og Kari Nordmann derimot, har som regel ikke mulighet til å satse store pengesummer på et såpass usikkert utfall. Vi snakker gjerne hundretusener av kroner i egne saksomkostninger, pluss det man eventuelt måtte bli dømt til å betale av motpartens omkostninger om man skulle være så uheldig å tape en eller flere rettsrunder. Dermed er det i realiteten fritt fram for media, og Hansen, Olsen og Jensens omdømme overlates til den enkelte journalists vurdering av etiske og moralske grenser.

Bør oppdateres
At trenden ellers i Europa er den samme, gjør ikke saken mer riktig, mener jeg. Presset for å være først ute med nyheter har økt betraktelig de siste år, i takt med internett og et stadig økende antall nyhetsmedier. Dette, sammen med det faktum at presseetiske grenser brytes stadig lengre ned, gjør at journalistenes arbeidsmetoder endrer seg. Mindre tid til å sjekke bakgrunnsmateriale, sitater, fakta, samt økt sensasjonsfokus og manglende overholdelse av presseetiske regelverk er resultater av en ny hverdag i media.

Det burde med andre ord være grunnlag for en oppdatering av straffelovens regler om ærekrenkelse, med det for øye å forsterke individets rettssikkerhet på området, ikke svekke den.

Paal Espen Hambre
Kommunikasjonsrådgiver og daglig leder i PR-byrået Hambre & Partners

Har du et medietips - kontakt NA24 Propaganda

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.