Vil etterforske hodejeger

Konkursen i Mediarekruttering kan bli politimat. - Ikke så alvorlig, sier tidligere sjef

04.05.09 08:14

Den 15. april ble kontorlokalene til bemanningsbyrået Mediarekruttering ryddet. Drøye uken før, fredag før påske, mistet de ni gjenværende ansatte jobben da styret besluttet å begjære oppbud.

Les mer: Mediarekruttering legger ned

NA24 Propaganda - Norges største medienettsted

Forrige torsdag ble skiftesamlingen av selskapet behandlet og dagen før var bostyrers redegjørelse klar.

I denne blir det avdekket fem mulige straffbare forhold;

  • Selskapet har ikke levert merverdiavgigtsoppgave for femte termin 2007 og fjerde termin 2008.
  • Brudd på skattebetalingsloven ved at selskapets skattetrekksmidler ikke ble oppbevart atskilt fra selskapets øvrige midler.
  • Ikke avholdt generalforsamling innen seks måneder etter utgangen av alle regnskapsår siden stiftelsen i 2004.
  • Unnlatt å oppfylle krav til aksjeeierbok.
  • Ytt kreditt til aksjonær, Henrik Sandberg, med kroner 327.874,26, som er i strid med aksjeloven.

Redegjørelsen er nå oversendt Oslo politidistrikt til videre etterforskning og påtalemessig avgjørelse. Det er styreleder og daglig leder Henrik Sandberg som kan bli holdt ansvarlig.

Blåste opp fordringer
Det har tydeligvis vært turbulent i selskapet en stund.

I slutten av september 2008 sendte også revisor Mediarekruttering et varsel om fratreden, ettersom årsregnskapet ikke var avlagt.

Ifølge bobestyrer skal selskapet ha vært illikvid allerede våren 2008.

- Regnskapstallene for 2008 og 2009 er ikke reviderte, og det hefter betydelig usikkerhet ved dem. Flere av de bokførte verdiene synes høye, herunder utestående fordringer.

- Det er foreløpig anmeldt fordringer i boet på til sammen kroner 196.837,53. Flere av kravene er forfalt i løpet av høsten 2008, mens de eldste kravene forfalt februar 2008.

Bobestyrer har mottatt kunde- og leverandørreskontro, resultatregnskap og balanse for 2008 og 2009, men mangler noe.

- Hovedbok skal være ført for 2008 og 2009, men er foreløpig ikke oversendt på tross av purringer, skrives bostyrer advokat Egil Hatling i DLA Piper.

I revisjonsberetningen for 2004 ble det bemerket at halvparten av selskapets aksjekapital var tapt.

Rødt siden 2006
Tross den stormfulle ferden økte selskapet inntektene betydelig.

Medierekruttering har siden 2006 økt med nesten 60 prosent. Fra 5,8 millioner kroner til 9,2 millioner i 2008.

Men på tross av økt omsetning har selskapet i samme periode levert røde tall med minus kroner 310.000 i 2006, minus 31.000 i 2007 til minus drøyt 327.700 i fjor.

- Tjenestene ble etter det opplyste hovedsakelig solgt til faste priser basert på hvilke ressurser/timer selskapet erfaringsmessig har måttet legge ned i hvert enkelt prosjekt. Prisene varierte fra ca. 50.000 til ca. 120.000 eksl. mva., skriver bostyrer i sin innberetning for selskapet.

På kundeliste var blant annet Edda Media, Bonnier Aller-gruppen, Mediaplanet, Aftenposten, McCann og Aegis Media.

Skylder på krisen

Foto: Mediarekruttering


Selv skylder Sandberg på finanskrisen for at det gikk galt;

- Dessverre var det ingen annen utgang, etter at krisen i mediebransjen førte til en betydelig og plutselig svikt i markedet for rekruttering til mediestillinger. Medieselskapene rekrutterer i mye mindre grad, og vi opplevde å få færre prosjekter, skrev den tidligere daglige lederen i selskapet Henrik Sandberg i en pressemelding datert 3. april.

Kun få dager etter at selskapet begjærte oppbud var nettadresse og logo byttet ut på de spesialdesignede hjemmesidene. Logoen er også slående lik den forrige.

Meld deg på NA24 Propagandas nyhetsbrev

Driver videre
- Det ble ved konkursåpning avdekket at selskapet Mediabemanning hadde overtatt deler av selskapets immaterielle verdier, herunder tilgang til CV-database, bruk av hjemmeside og kundeliste/kundeforhold.

Dette ble kjøpt av Mediabemanning for kroner 62.500,-.

Daglig leder, gründer og styreformann Henrik Sandberg eide 95 prosent av Mediarekruttering. Fem prosent var registrert på Ole Aleksander Janzo.

Mediebemanning, som de to nå driver videre, ble stiftet 13. desember 2005, men het Sandberg Invest AS fram til 28. mars 2009.

Les redegjørelsen for Mediarekrutterings konkursbo her

Har du et medietips - kontakt NA24 Propaganda

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.