Vil ha aldersgrense på voksenserier på nett

Foto: Thinkstock

Organisasjon ber NRK innføre aldersbegrensninger på nett-TV.

Programmer og serier som reguleres av vannskille på tv kan sees når som helst og av hvem som helst på nett-tv. Et eksempel er vampyrserien True Blood som har 18-års grense. Mandag behandles dette temaet i Kringkastingsrådet.

Hvor bør grensene gå for hva slags film og fjernsyn som gjøres tilgjengelig via nett og mobil fra norske tv-kanaler og filmdistributører? FNs Barnekonvensjon gir barn rett til beskyttelse mot medieinnhold som kan være skadelig. Og det såkalte vannskilleprinsippet i kringkastingsloven sier at innslag som kan være skadelige for mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske utvikling, skal sendes etter klokka 21.00. Barn og yngre ungdom får heller ikke kjøpt eller leid filmer med 15- eller 18-års grense i butikker.

Sterkt innhold lett tilgjengelig
Organisasjonen Barnevakten mener det dermed blir irrasjonelt at norske tv-kanaler publiserer denne typen film og fjernsyn åpent tilgjengelig via nett-tv på sine hjemmesider. Et eksempel er vampyrserien ”True Blood” på NRK.no som har 18-års grense.

– Det tok meg to klikk fra startsiden NRK.no ved søk på «true blood» til episode 2 var i gang, forteller daglig leder Øystein Samnøen i Barnevakten.

Denne episoden starter med avriving av øre, blodbad og nakne kropper i måneskinn, deretter mord ved pistolskudd.

– Veien til sterke inntrykk er med andre ord meget kort, uavhengig av brukerens alder som velger å klikke seg inn på serien, sier Samnøen.

Vannskille i møte med nett-tv
Barnevakten ønsker å sette søkelys på vannskillefortolkning i nye medietider, der skillet mellom det klassiske tv-mediet og nett-mediet brytes ned. Nett-tv og tradisjonelt tv flyter sammen. Mobilmediet gjør film og fjernsyn tilgjengelig overalt. Alt dette skjer samtidig med at barn og ungdom er aktive brukere av nett og mobil. Dette gjelder ikke bare NRK, men alle norskbaserte tv-kanaler som publiserer innhold åpent for publikum på sine nettsider.

– Voksnes ønske om størst mulig medievalgfrihet via Internett kan bli en interessekonflikt i møte med barns krav på beskyttelse og foreldres behov for å skjerme barna fra sterkt innhold, mener Samnøen.

Foreldrenes ansvar mener NRK
Barnevakten har hatt dialog med Sindre Østgård, sjef for NRK nye medier, og har bedt om et møte for å diskutere løsninger. Overfor Aftenposten.no forklarer Østgård at NRK jobber med å utvikle en teknisk løsning for foreldrelås, hvor foreldre kan låse spesielt type innhold. Han understreker imidlertid at nettsidene til NRK i utgangspunktet er utviklet for voksne brukere, mens NRK Supers nettsider er barnas tilbud. Han mener samtidig det er viktig at foreldre er barnas nettbruk bevisst.

– Vannskilleprinsippet fra tradisjonell lineær tv til nett-tv når folk vil, er ikke direkte overførbart, det er vanskelig å regulere på samme måte. NRK kan heller ikke overta foreldrenes ansvar for hva barna blir eksponert for, det er viktig at foreldrene tar ansvar. Det er viktig at det kommer i den rekkefølgen, så skal vi gjøre det vi kan, sier han til Aftenposten.no.

Foreldrerollen i en ny medietid
Barnevakten mener det er positivt at NRK jobber med løsninger som kan bidra til å skjerme barn for upassende og skadelig innhold. Samtidig er det en krevende oppgave for foreldre å skulle aktivere foreldresperre på alle nettsider som tilbyr film og fjernsyn med høyere aldersgrense enn alderen på egne barn.

– Det er litt for enkelt å vise til at det er foreldre som har ansvar for barns bruk av nett og mobil, eller henvise barn til kanalens barnesider, mener Samnøen.

Samnøen påpeker at regulering av tilgang ikke betyr at tilbudet for voksne skal reduseres. Det handler om å legge til rette for at de ulike medieopplevelsene distribueres til aldersgruppen det er tiltenkt for.

– Innhold som i henhold til vannskilleprinsippet fordres vist etter klokka 21 på tv burde ikke ligge åpent på nett, mener Samnøen.

– Samtidig ønsker vi teknologi som gjør det lett for foreldre både å åpne og lukke programmer etter barns alder og foreldres vurderinger. Her må både medieaktører, myndigheter og foreldre samarbeide for å finne gode veier i nye medietider for å gi rom og rammer rundt gode tv- og nettopplevelser.

Sak i Kringkastingsrådet
Tematikken skal behandles i Kringkastingsrådet den 28. april på bakgrunn av en klage fra en privatperson, som Barnevakten også har hatt dialog med. Barnevakten er til stede på møtet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.