Sikkerhetsutvalget ble opprettet i fjor og har fram til nå vært ledet av Inger Haugland som kom fra en direktørstilling i PST, melder TV 2.

Jon Fitje Hoffman (55) har vært en svært profilert fagdirektør ved strategisk analyse i PST som ofte har uttalt seg offentlig, spesielt i forbindelse med de årlige trusselvurderingene.

Regjeringens sikkerhetsutvalg møtes minst en gang i måneden. Det ledes av statsministeren og har faste medlemmer som skal diskutere og ta beslutninger i viktige graderte sikkerhets- og beredskapsspørsmål. Utvalget støttes av et eget sekretariat med tjenestemenn fra Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Justisdepartementet.

Hoffmann er ansatt som ny sikkerhetsdirektør i et engasjement ut 2017. Han har jobbet i PST siden 2001. Før det jobbet han i Forsvarsdepartementet.

Ingen Haugland går tilbake til sin tidligere jobb som leder for Felles kontraterrorsenter i PST. (©NTB)