Gå til sidens hovedinnhold

- Punkterte Økokrim

Vitnet ødela for Økokrims teori, mener Rune Brynhildsens forsvarer.

OSLO TINGRETT (NA24): Den tidligere sjefen for reiseselskapet Via Travel har ødelagt for hypotesene til Økokrim. Det mener Rune Brynhildsens forsvarer Knut Smedsrud.

NA24 – din næringslivsavis

Via-sjef Pål Asplin visste ingenting om det konkrete budet og prisen på Skandinavias største reisebyrå. Det fortalte han da han vitnet i Oslo tingrett onsdag. Ifølge forsvareren går det stikk i strid med hypotesen fra Økokrim i den store innsidesaken som nå går for tingretten.

Tidligere administrerende direktør Pål Asplin i Via Travel Group forklarte seg om kontakten mellom ham og Rune Brynhildsen som var hyret inn som kommunikasjonsrådgiver i selskapet. Økokrim mener Rune Brynhildsen holdt sin investorvenn Dag Eriksen løpende oppdatert om prosessen som ledet fram til FSN Capitals oppkjøp av Via Travel Group 16. august 2005.

Den tidligere Via-sjefen forklarte at kontakten med FSN Capital ble opprettet 13. juni, da selskapet holdt en ordinær investorpresentasjon. Deretter skal det ha vært flere møter mellom selskapene, noe også Brynhildsen ble orientert om.

Asplin fortalte at han fikk vite om et konkret bud fra FSN først midt på dagen 15. august.

Økokrim mener at Brynhildsen orienterte medtiltalte Dag Eriksen på et tidligere tidspunkt.

- Oppkjøp ble nevnt
Den 9. august var det et møte mellom Via Travel-sjefen og Brynhildsen. Aktor Hedvig Moe spurte Asplin om hva som var tema på møtet denne dagen.

- Vi diskuterte presentasjonen av tallene for andre kvartal som skulle holdes 24. august.

- Var et eventuelt oppkjøp fra FSN tema på dette møtet?

- Det ble nok nevnt at de ville komme med et bud, men jeg sa vel også at dette er noe vi forholder oss avslappet til. Fra å utvise interesse for et selskap til det foreligger en klar deal, er et langt steg, forklarte Asplin.

- Svekker hypotesen
Rune Brynhildsens forsvarer Knut Smedsrud mener forklaringen svekker Økokrims hypotese om at Brynhildsen visste at det ville komme et bud på selskapet helgen før budet forelå, tirsdag 16. august.

- Jeg mener vitnet punkterte Økokrims hypotese om at Brynhildsen lekket innsideinformasjon. Det forelå ingen konkret informasjon om bud på selskapet på dette tidspunktet. Denne informasjonen forelå jo først mandag 15. august, sier Brynhildsens forsvarer Knut Smedsrud til NA24.

«Vedrørende situasjon X»
Aktor sitter på utskrifter av telefonloggen og e-post-korrespondansen mellom Brynhildsen og Asplin. De viste også til at det ble sendt en e-post fra pr-byråets medarbeidere til Asplin med emne: «Vedrørende situasjon X». Dette var et et notat hvor pr-byrået tok utgangspunkt i et scenario om hvordan ledelsen skulle håndtere en eventuell oppkjøpssituasjon.

Asplin forklarte at han helgen 12.-14. august dro på privat tur i Amsterdam, og ikke hadde tilgang til e-post den helgen. Han kunne heller ikke huske om det var noe kontakt i forbindelse med et bud fra FSN.

Den tidligere Via-sjefen sier han fikk vite om et konkret bud først midt på dagen mandag 15. august. Da fikk han en telefon fra en av storaksjonærene i Via.

- Midt på dagen fikk jeg en telefon fra Norgesinvestor om det konkrete budet. Min reaksjon var at dette må vi tenke over, forklarte han.

FSN forhandlet natt til tirsdag 16. august med alle de store aksjonærene i Via og fikk over natten kontroll over 72,5 prosent av aksjene.

- Ville du ha dratt til Amsterdam?
- Om du som leder av et børsnotert selskap hadde visst at det ville komme et konkret bud denne helgen, ville du da ha dratt på en privat tur til Amsterdam?, spurte Brynhildsens forsvarer Tor Kjærvik.

- Nei, det ville jeg ikke, svarte Asplin.

Analysen
Uken før Via ble kjøpt opp steg Via-kursen markant og la på seg rundt 16 prosent på en uke. Asplin mener i likhet med tiltalte Dag Eriksen at det skyldes en meget positiv analyse fra DnB NOR Markets, sendt ut 4. august. Tittelen på den lød: «Cheap, cheaper... VIA». Analysen ga aksjen en sterk kjøpsanbefaling.

I retten har Eriksen forklart at han kjøpte aksjer i Via basert på Via-aksjens generelle utvikling, den nevnte DnB NOR-analysen han hadde fått fra Brynhildsen, og etter en samtale med medtiltalte Eirik Stokmo. I det første politiavhøret sa Eriksen at han hadde mottatt innsideinformasjon om oppkjøp av Via Travel Group, men dette har han gått bort fra i retten.

Torsdag skal flere personer fra Via Travels tidligere konsernledelse vitne i saken, i tillegg til Frode Strand-Nielsen i FSNCapital.

Reklame

Husker du disse to idiotene?