Q-Meieriene til sak mot staten

Foto: Q-meieriene

Staten driver med et monopolspill med falske penger, mener Q-Meieriene.

15.06.06 16:02

Q-meieriene offentliggjorde torsdag at de vil gå til erstatningssøksmål mot staten som følge av feil og åpenbare mangler ved utformingen og gjennomføringen av markedsordningen for melk.

Krever 150 mill.
Selskapet, som er et 100 prosent eid datterselskap av Kavli, vil kreve ersatning på minimum 150 millioner kroner. Det opplyste konsernsjef Erik Volden i Kavli på en pressekonferanse onsdag.

Q-meieriene krever nå kompensasjon for tap og rettferdige og forutsigbare rammevilkår. Selskapet vil kreve erstatning for feil og åpenbare mangler ved utforming og gjennomføringen av markedsordningen for melk i strid med Stortingets forutsetninger den gang vedtaket om liberaliseringen av dette markedet ble gjort.

Stevning
Denne uken leverer Q-meieriene ved prosessfullmektig Svein Aage Valen i Thommessen Krefting Greve Lund en stevning til Oslo Tingrett.

- Rammevilkårene for meierisektoren har i all hovedsak vært basert på og tilpasset den dominerende aktøren Tine-konsernets virksomhet og produksjonsstruktur. Vi føler oss lurt av staten og opplever dette som et monopolspill med falske penger. Tine-konsernet setter fortsatt spillereglene selv om Stortinget for ti år siden vedtok at det skulle åpnes for reell konkurranse i meierimarkedet, sier konsernsjef Erik Wolden i Kavli.

- Slitne
Q-meieriene ønsker primært at forbedringer av rammevilkårene skjer gjennom samspill med Landbruksdepartementet, Tine og andre aktører, men må nå velge domstolene som nøytral etter ni års dialog uten resultat.

- Vi er slitne i forhold til den kampen som er ført, sa Volden på pressekonferansen.

Kavli har investert 230 millioner kroner i oppbygging og drift av Q-meieriene, og hittil har de opparbeidet et underskudd på mer enn 200 millioner kroner. Q-Meieriene mener store deler av tapene skyldes at Landbruksdepartementet har praktisert tilskuddsordningene i strid med Stortingets vedtak.

Ulike konkurransevilkår
- Det er to aktører som har utfordret monopolisten. Og vi har nå konkurrert i ni år uten å tjene penger i særlig grad. Det er en grunnleggende forutsetning for konkurranse i melkemarkedet at konkurrentene sikres tilgang til råvaren melk på ikke-diskrimenerende vilkår, sier konsernsjef Erik Volden i Kavli.

Kavli-konsernet presenterte i dag et årsresultat som trekkes ned av et betydelig underskudd i datterselskapet Q-meieriene. Mot et sammenlignbart driftsresultat for Q-Meieriene på - 3,8 millioner i 2004, ble det et negativt resultat på - 54 millioner kroner i 2005.

Driftsresultatet for konsernet falt dermed fra et overskudd på 20,4 millioner i 2004 mot et underskudd på 29,8 millioner i 2005.

Kavli-konsernet hadde en omsetning i 2005 på 1 335 millioner kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.