*Nettavisen* Økonomi.

Rådyr vindkraft i nord

Foto: LEE CELANO (EPA)

Det vil koste milliarder å få vindkraft fra Nord-Norge ned til forbrukerne i Sør-Norge.

18.03.09 12:04

En massiv vindmølleutbygging langs den forblåste kysten i Nord-Norge høres ut som en svært god idé. Problemet er bare at hovedvekten av strømforbrukerne i Norge er plassert godt sør for Dovre, og at en slik utbygging er betinget av gigantiske investeringer i nye kraftlinjer.

NA24 - din næringslivsavis

For å kutte i CO2-utslippene i Norge har en omfattende vindmølleutbygging i Nord-Norge blitt lansert som en løsning på disse utfordringene. Det foreligger også omfattende planer om en rekke vindmølleparker i landets tre nordligste fylker.

Skralt nett
Det er bare ett stort problem med denne planen. Overføringsnettet fra Nord- til Sør-Norge har begrenset overføringskapasitet, så per i dag er det umulig å få overført på langt nær all kraften som utbyggerne kunne tenke seg å produsere i Nord-Norge. Dette er en utfordring som må løses, hvis det i det hele tatt skal være noe poeng med en omfattende vindmølleutbygging i Nord-Norge

Statnett, som eier og drifter strømnettet i Norge har sett på hvordan det kan la seg løse med en stor vindkraftutbygging i Nord-Norge. I en mulighetsstudie har Statnett kommet fram til at en likestrømsledning på hele 1100 kilometer fra Finnmark i nord til Sunndalsøra i Møre og Romsdal rent teknisk kan være et godt alternativ for å sende vindkraften sørover.

- Når man skal overføre store mengder strøm over så lange avstander er likestrøm (se faktaboks) den beste måten å gjøre det på. Men det fører til at man må bygge kostbare omformerstasjoner, sier Berit Skyberg i Statnett til NA24.

15 milliarder
Skyberg leder forskningsprosjektet som utredet mulighetene for en slik strømtransport fra nord til sør. Hun forteller at man i prosjektet har lagt opp til at linjen skal gå i luftspenn, og hvis den av miljøhensyn må legges i bakken i noen områder vil prisen øke ytterligere.

- Vi kalkulerte at overføringslinjen vil koste mellom 12 og 15 milliarder kroner. Det er klart dette er dyrt, fastslår Skyberg.

Hun presiserer at Statnett ikke har bestemt seg for å bygge denne linjen, men at dette kun er en utredning som et ledd i et forsknings- og utviklingsprosjekt.

Det er likevel ikke til å komme forbi at det er tvingende nødvendig å ruste opp strømnettet vesentlig, hvis man skal foreta en massiv vindmølleutbygging i nord.

En annen utfordring er at de planlagte vindmølleparkene er spredt over store avstander, og at Statnett ser for seg at man eventuelt må ha to innmaterstasjoner på veien sørover. Disse er også med på å dra prisen i været.

Søker om langt mer enn kapasiteten
Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) la høsten 2008 fram en rapport som ga en oversikt over hvor mye landbasert vindkraft det er mulig å bygge ut fram mot 2025 basert på dagens strømnett og planlagte utvidelser.

Avdelingsdirektør Rune Flatby i NVE viser til rapporten og sier det ligger inne søknader på vindkraftprosjekter som er tre ganger større enn det kapasiteten til strømnettet vil være. Det er også svært begrensede muligheter i Finnmark, der nettet har vesentlig lavere kapasitet. Finmark er blant de områdene i Norge der det blåser aller mest, og som dermed er mest gunstig for vindkraftutbygging.

Også i Nordland er det et stort avvik mellom planlagte vindmøller og muligheten for transport av strømmen. (se kart nederst i saken)

Store planer
Kommunikasjonssjef Irene Meldal i Statnett sier at med dagens nett, og Statnetts planlagte utbygginger, er det plass til omtrent 600 MW vindkraftutbygging i Nord-Norge. I forskningsrapporten har Statnett lagt til grunn at det er behov for 2000 MW i ny overføringskapasitet. Det er meldt inn rundt 4000 MW i ulike vindkraftprosjekter i Nord-Norge, men slett ikke alt kommer til å bli realisert.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Meldal peker på at Statnett bygger ut den overføringskapasiteten som er nødvendig, men at det trengs god koordinering fordi det tar mye lengre tid å bygge ut en kraftledning, enn å bygge vindmølleparker.

- Derfor er det viktig å bestemme seg for hvor man vil ha vindkraftutbygging, slik at man kan planlegge opprustninger av nettet, sier Meldal.

- Opp til politikerne
Flatby i NVE sier det er et politisk valg om man vil realisere en stor vindkraftutbygging i Nord-Norge.

- Hvis det er et politisk ønske om å realisere vindkraftutbygging i nord, så må man realisere løsninger for transportere strøm, sier Flatby.

- Kan det bli for dyrt med en stor utbygging i nord?

- Det blir et spørsmål om støtteordninger. Det henger sammen med om det er politisk ønske om en utbygging. Nord-Norge er et område med gode vindforhold, påpeker Flatby, som sier det er vanskelig å kommentere like strømtransportløsninger nærmere fordi de enda bare er på utredningsstadiet.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: NVE

De rosa søylene viser søknader om vindkraftutbygging. Søylene til venstre viser teknisk realiserbar kapasitet i 2025 uten likestrømforbindelsen til Statnett. Kilde: NVE

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.