*Nettavisen* Økonomi.

Rammet av oljeprisen

Høye bunkerskostnader og nedskrivninger rammet resultatet til Wilh. Wilhelmsen.

01.08.06 09:29

Tirsdag morgen var rederiet Wilh. Wilhelmsen ute med sitt resultat for andre kvartal.

NA24 - din næringslivsavis

Driftsinntektene i andre kvartal ble på 663,7 millioner dollar mot 515,9 millioner dollar i samme periode året før. Økningen kom i hovedsak fra området Maritime Service. Driftsresultatet endte dermed på 58,1 millioner dollar mot 72,5 millioner dollar i andre kvartal 2005.

Nedskrivninger
Høye kostnader under området Logistikk, bidro til å dra ned resultatet. Nedskrivninger av det franske logistikkselskapet Compagnie d’Affrètement et de Transport med 25 millioner dollar fikk en negativ virkning på resultatet.

Det ga et resultat før skatt på 51,4 millioner dollar sammenlignet med 64,4 millioner dollar i tilsvarende periode året før. Nettoresultatet i andre kvartal endte på 36,3 millioner dollar mot 59,2 millioner dollar i samme periode året før.

Utsikter
- Wilh. Wilhelmsen opprettholder sine fremtidsutsikter fra første kvartal, og forventer et resultat for 2006, etter ordinære finansposter, som er bedre enn i 2005. Verdien av bunkerssikringer ved utgangen av 2005 utgjorde 50 millioner dollar. Ved utgangen av andre kvartal 2006 var denne verdien redusert til 31 millioner dollar. Da denne verdien vil bli redusert til null ved utgangen av 2006, vil resultatet i andre halvåret påvirkes tilsvarende negativt, skriver selskapet i resultatrapporten.

Annonsebilag