Gå til sidens hovedinnhold

Rapport: Norske kommuner sparer milliarder på private barnehager hvert år

Rapport slår fast at det er kommunene som er velferdsprofitørene.

Er det greit at private skummer fløten og tar ut store utbytter fra private barnehager, betalt av det offentlige?

Det er essensen i debatten rundt såkalte «velferdsprofitører».

Les også: Moxnes hamrer løs mot barnehageaktør: - Festen er over for sånne som ham

Men en ny rapport fra Agenda Kaupang, gjort på oppdrag fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL), tegner et helt annet bilde om hvem som tjener på private barnehager:

- Beregningene viser at det offentlige har spart i gjennomsnitt 2,28 milliarder kroner hvert år de siste 10 årene på å tilby barnehageplasser i privat regi i stedet for i kommunal regi, konkluderer rapporten.

Sparer store penger på private barnehager

Ifølge rapporten koster private barnehager det offentlige omtrent 11 prosent mindre enn barnehager drevet av kommunene selv.

Rapporten slår fast at at det offentlige i 2017 sparte 2,44 milliarder kroner ved å benytte private barnehager. Det samlede beløpet de siste 10 årene er 22,8 milliarder i besparelser.

Basert på SSB-tall

Rapporten bygger på de offisielle tallene fra kommunene som er rapportert til SSB (Kostra).

Ifølge Agenda Kaupang har de forsøkt å ta hensyn til endrede regelverk, et komplisert pensjonsregelverk, tilsynskostnader, en del felles administrasjonskostnader og rentekostnader.

Regelverket for finansiering av private barnehager har vært i kontinuerlig utvikling siden det såkalte barnehageforliket, men ifølge rapporten har de private barnehagene fortsatt å være vesentlig mer kostnadseffektive.

Dette gjelder også etter at private og offentlige barnehager i prinsippet skulle motta lik finansiering i 2015.

Dermed er det nå grunnlag for å si at private barnehager både har de mest fornøyde foreldrene, samt de laveste kostnadene for samfunnet.

Les også: Private barnehager gruser de kommunale

Rapporten sier ingenting om årsakene til at de private barnehagene er såpass mye billigere for det offentlige.

- Svertekampanje

- Å drive svertekampanje år etter år mot private barnehager som tar ut utbytte er en avledningsmanøver. Svertekampanjen er drevet frem av SV, Rødt, samt Fagforbundet og deres lobby- og pr-apparat. De vil unngå en diskusjon om hvorfor foreldrene er mer fornøyde med barnehager der det er reell konkurranse mellom privat og kommunal drift, enn de er innenfor andre velferdstjenester, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

- At foreldre er mer fornøyde med private enn kommunale barnehager, når de kommunale koster skattebetalerne betydelig mer, viser at privat drift er med å sikre kvalitet og tilbud av velferdstjenesten til de som trenger det, sier han.

Ifølge tall fra PBL har utnyttet fra private barnehager i perioden 2013-2016 vært på like over 300 millioner kroner, mens kommunene i samme periode ifølge rapporten har spart ca 8,2 milliarder kroner.

Årsakene

Olsen mener at forklaringen til forskjellene mellom kommunale og private aktører er flere.

- Det er mer effektiv drift i de private barnehagene, og det skyldes blant annet lavt sykefravær. Og så er det marginalt lavere bemanning, men det er 2 prosent høyere pedagogandel. Dessuten har kommunene en annen måte å beregne pensjonskostnader på, sier Olsen.

- Ser man på lønnstabeller er utgangspunktet omtrent likt, men dette er en syklisk økonomi der mange i kommunene har høyere lønnsansiennitet fordi de har drevet på lenger - så en må sammenligne like tilfeller.

- Uansett hvordan man snur på det, så har de ansatte omtrent lik lønn og pensjon som i det offentlige, mens foreldrene er mer fornøyd. Spørsmålet er hvordan sektoren ville sett ut om det ikke var for de private. Den profittdiskusjonen vi har har vært frevet for å slippe å diskutere realiteten, sier Olsen.

Kommentarer til denne saken