Gå til sidens hovedinnhold

Ras i industriproduksjonen

Den norske industriproduksjonen falt markert ved inngangen til året.

Ifølge sesongjusterte tall fra SSB falt industriproduksjonen med 3,1 prosent i perioden desember 2008 til og med februar 2009, sammenlignet med tremånedersperioden før.

NA24 - din næringslivsavis

- Fallet må ses i sammenheng med sviktende etterspørsel i kjølvannet av finanskrisen, skriver SSB i en kommentar.

Den betydelige nedgangen i den internasjonale etterspørselen har hittil virket mest inn på produksjonen i metallindustrien, papir- og papirvareindustrien og produksjonen av kjemiske råvarer.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Produksjonen i norsk metallindustri gikk ifølge SSB ned med 12,2 prosent fra desember 2008 til og med februar 2009, sammenlignet med de forrige tre månedene. Trelast- og trevareindustrien er også kraftig rammet gjennom det markerte fallet i byggeaktiviteten i Norge på slutten av 2008 og inn i 2009.

Største fallet
Virkedagskorrigerte tall viser at produksjonen i industrien gikk ned med 5,1 prosent fra februar 2008 til februar 2009.

- Dette er det mest markerte fallet i norsk industriproduksjon hittil etter at finanskrisen oppsto. Produksjonen i norsk metallindustri og trelast- og trevareindustri har da gått ned med henholdsvis 23,0 og 28,6 prosent, melder SSB.

I samme tidsrom var det økning i produksjonen i bygging av skip og oljeplattformer og i maskinindustrien, på henholdsvis 11,7 og 10,7 prosent, mens norsk næringsmiddelindustri hadde en nedgang på 0,9 prosent.

Verre i EU
Det var en nedgang på 0,1 prosent i norsk industriproduksjon fra januar til februar 2009, viser sesongjusterte tall. Produksjonen av kjemiske råvarer gikk ned med 1,4 prosent, mens bygging av skip og plattformer hadde en oppgang på 1,5 prosent.

Norsk industriproduksjon gikk ned med 4,1 prosent fra januar 2008 til januar 2009, viser virkedagskorrigerte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriproduksjonen i land i eurosonen gikk ned med 18,9 prosent i samme tidsrom.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot