Regionalt nettverk: - Veksten har falt i de fleste næringer

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk melder at produksjonsnivået har vært uendret de siste tre månedene, og heller ikke fremover venter bedriftene vekst i produksjonen. Her sentralbanksjef Øystein Olsen ved en tidligere anledning. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk melder at produksjonsnivået har vært uendret de siste tre månedene, og heller ikke fremover venter bedriftene vekst i produksjonen. Her sentralbanksjef Øystein Olsen ved en tidligere anledning. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

De svakeste utsiktene for sysselsettingen siden våren 2009.

04.12.15 10:24

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk melder at produksjonsnivået har vært uendret de siste tre månedene, og heller ikke fremover venter bedriftene vekst i produksjonen.

- Utviklingen er noe svakere enn i perioden før. Produksjonsveksten har falt i de fleste næringer, men økt noe blant tjenesteyterne, skriver Norges Bank i en pressemelding fredag.

Oljen trekker ned
Samtidig som etterspørselen fra oljenæringen har fortsatt å avta, melder oljeleverandørene om et større fall i produksjonen enn de gjorde i august.

I motsatt retning trekker økt etterspørsel fra offentlig sektor og styrket konkurranseevne som følge av kronesvekkelsen, som bidrar til å holde det samlede produksjonsvolumet oppe.

- Forventningene til veksten fremover var litt svakere enn i august, og samlet ventet kontaktene at produksjonsnivået vil forbli uendret de neste seks månedene, skriver Norges Bank.

Det er lavere aktivitet i oljenæringen som demper vekstutsiktene i de fleste næringene, mens tiltagende vekst i offentlige investeringer ventes å holde aktivitetsnivået oppe.

Svakeste utsikter for sysselsetting siden 2009
Kapasitetsutnyttingen i bedriftene har fortsatt å avta og bedriftene rapporterer om svært god tilgang på arbeidskraft.

Andelen av bedriftene som vil noen eller betydelige problemer med å møte en eventuell vekst i etterspørselen var 18 prosent, mot 19 prosent i august.

- Det er det laveste nivået siden seriens oppstart i 2005, påpekes Norges Bank.

Sysselsettingen rapporteres å ha falt noe og bedriftene venter fortsatt svakt fall i sysselsettingen fremover.

- Utsiktene har ikke vært så svake siden våren 2009, skriver Norges Bank.

341 kontaktbedrifter har rapportert i intervjurunden som ble gjennomført i oktober, opplyser sentralbanken.

341 kontaktbedrifter har rapportert i intervjurunden som ble gjennomført i oktober, opplyser sentralbanken.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.