– Vi må redde verdens hav for å ta vare på vårt livsgrunnlag, og regjeringen trapper derfor opp vår internasjonale innsats, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

I revidert nasjonalbudsjett økes bistandsprogrammet mot marin forsøpling fra 150 millioner kroner til 280 millioner kroner, opplyser Astrup.

– Hvis ikke verden endrer kurs, risikerer vi at det vil være mer plast enn fisk i havet i 2050. Norge skal ta en lederrolle i arbeidet for rene hav, sier Astrup.

Havsatsing

Utviklingsministeren opplyser også at han har vært i dialog med Verdensbanken om et initiativ til å etablere et globalt flergiverfond.

– Verdensbanken er positiv til ideen og ser også på muligheten for å inkludere initiativet under en større overordnet satsing på hav, sier han.

Hos bransjeorganisasjonen Avfall Norge legger man merke til Astrups ambisiøse målsetting og fastslår at statsråden har lyktes med ett av to grep for å gjøre noe med plastproblemet i utviklingspolitikken: å gjøre avfallspolitikk sentralt i det multilaterale arbeidet.

– Nå gjenstår det bare å gjøre det samme i alle norske bilaterale utviklingsprosjekter, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Sølsnæs.

Mottak av søppel

Han sier det viktigste å sette i gang med nå, er å få på plass gode mottaks- og behandlingssystemer for avfall i utviklingsland.

– Det hjelper svært lite med masse opprydning om det ikke finnes noe sted å levere søppelet. Her kan norsk avfalls- og gjenvinningsbransje jobbe sammen med utviklingsministeren, og eksportere gode avfallsløsninger som sikrer god behandling og industriell utvikling basert på avfallsressursene, sier Sølsnæs.

Det fulle reviderte nasjonalbudsjettet legges fram 15. mai.

(©NTB)