Finansminister Siv Jensen røper overfor VG at regjeringen utsetter overgangen til avgiftsberegning basert på CO2-utslipp målt etter nye regler (WLTP) til 2020.

Det betyr at de fleste av landets bilister slipper de varslede avgiftsøkningene.

Omleggingen hadde ført til at en rekke folkelige familiebiler ville fått mellom 80 000 og 123 000 kroner i økt avgift, skriver VG.

- Når vi utsetter WLTP betyr det at det også i 2019 vil være utslippsverdier som tilsvarer dagens testmetode (NEDC) som legges til grunn for beregning av CO2-komponenten i engangsavgiften på biler. For noen enkeltmodeller som i stor grad har utnyttet tilpasningsmulighetene etter den gamle målemetoden, kan det være avvik, opplyser Jensen til VG.

Fagsjef Runa Haug Khoury i Bellona reagerer negativt på nyheten og mener at å utsette bare er å skyve problemene foran seg.

Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF mener imidlertid at utsettelsen gir en forutsigbarhet som hun mener norske bilkjøpere burde fått mye tidligere.