Mandag morgen innkaller Justisdepartementet til høringsmøte med inkassobransjen. Temaet er frysing av inkassosatsene. Stortinget ber regjeringen vurdere å redusere satsene.

- Inkassosatsen er i dag 700 kroner og skulle etter opplegget i forskriften bli 730 kroner fra nyttår. I stedet for å justere satsen fra nyttår bør en etter departementets mening trolig heller fryse den til 700 kroner, står det i innkallelsen.

Les også: Inkassosalærene må bli som i våre naboland

Vanligvis justeres satsene hvert år etter konsumprisindeksen, og skulle egentlig øke fra 700 (eks moms) til 730 kroner ved nyttår.

På grunn av den siste tidens mediefokus på skyldnernes store inkassokostnader, vil regjeringen nå fryse satsene.

Les også: Inkassobransjen: - Vi gjør folk til slaver for bagateller

Mer effektivt enn tidligere

Regjeringen viser blant annet til at teknologisk utvikling har gjort saksbehandling mer rasjonelt, og dermed billigere for bransjen. Noe blant andre Forbrukerrådet har skrevet om i denne bloggen.

- Vi viser til den senere tids bekymring for skyldnernes inkassokostnader samt utviklingen i inntektsmulighetene i inkassobransjen, bl.a. på grunn av ikt-rasjonaliseringen i bransjen siden 2002 og muligheten for ytterligere rasjonalisering etter åpningen for elektronisk kommunikasjon ved inkasso i 2017.

Les også: Professor reagerer på høy inkassoinntjening

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på disse spørsmålene i løpet av 2019, og komme med forslag til endring av inkassoloven i 2020.

Stortinget vil redusere satsene

Stortingsrepresentant Ingrid Heggø (Ap) forteller Nettavisen at Stortingets justiskomité har kommet med en enstemmig merknad der de ber regjeringen sette iverk nødvendige tiltak for å regulere satsene i inkassobransjen ned.

Stortinget ønsker ikke å svekke inkasso som virkemiddel, og påpeker at det er viktig at skyldnere gjør opp for seg, likevel:

- Komiteen har også registrert at norske inkassoselskaper har blant verdens høyeste satser, noe som gir den mest lønnsomme inkassobransjen i verden (...) Komiteen vil derfor be regjeringen om å sette i verk de tiltak som er nødvendig for å sørge for at nivået på satser innen inkassobransjen reguleres ned, står det blant annet i merknaden, står det blant annet i merknaden fra justiskomiteen.