*Nettavisen* Økonomi.

Regjeringen vil ha dyrere tobakk og alkohol

Regjeringen ønsker å øke avgiften på øl fra 20,77 til 21,29 kroner per liter neste år. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Sjekk hvor mye snus, tobakk og alkohol kommer til å koste neste år.

07.10.15 16:50

I forslaget til statsbudsjett for neste år går regjeringen inn for å øke avgiftene for snus, tobakk og alkohol.

For alkoholholdige drikker i kategorien 3,7 til 4,7 volumprosent, som i hovedsak er øl og sider, er økningen på 2,5 prosent. Endringen for brennevin er også på 2,5 prosent. Dette tilsvarer forventet prisstigning neste år.

Få oversikt:
Dette betyr statsbudsjettet for deg

Tobakk og snus

For tobakksprodukter er den foreslåtte økningen slik:

Sigarer, sigaretter og røyketobakk kommer til å koste 2,5 prosent mer neste år, noe som innebærer en avgiftsøkning fra 244 til 250 kroner for 100 sigaretter.

For snus og skråtobakk er den foreslåtte økningen 2 prosent. Avgiften på sigarettpapir kommer til å øke med 2,4 prosent dersom forslaget går igjennom.

Her kan du lese mer om poster i statsbudsjettet som har innvirkning på din private økonomi:

Bilavgifter

Sjelden har det vært knyttet større spenning til endringer i bilavgiftene enn før statsbudsjettet for 2016. Både dieselskandalen og tidligere varsling om at at bilavgiftene skal legges om betydelig har gjort at en større endring har vært ventet.

Men nå er det klart at regjeringen ikke gjør noen av de varslede endringene i 2016 ved å redusere/fjerne effektavgiften, og øke CO2 og NOx-avgiften.

I stedet øker de bare alle av dagens avgifter med 2,5 prosent - tilsvarende inflasjonen.

- I Revidert nasjonalbudsjett 2015 ble det varslet en retning for framtidens politikk for bilavgiftene. Målet er en nyere, sikrere og mer miljøvennlig bilpark. Det ble blant annet varslet en omlegging av engangsavgiften. Regjeringen tar sikte på en slik omlegging over tid, men for 2016 foreslås kun prisjustering av satsene i engangsavgiften, skriver regjeringen i forslag til Statsbudsjett for 2016.

Les mer om bilavgiftene her

Skattelette

Forslaget til statsbudsjett gir skattelette til alle som tjener mindre enn to millioner kroner. Har du inntekt på mellom 350.000 og 600.000 får du skattelette på mellom 1000 og 1300 kroner.

Les mer om skattelettene her

NRK-lisensen

NRK-lisensen øker med 25 kroner til drøyt 2780 kroner neste år. Økningen er langt mindre enn de 70 kronene NRK har bedt om.

I tillegg foreslår regjeringen å øke merverdiavgiftssatsen fra 8 til 10 prosent. Inkludert 10 prosent merverdiavgift vil kringkastingsavgiften utgjøre 2834,70 kroner i 2016.

I år utgjør kringkastingsavgiften 2756,16 kroner. Avgiften deles i to terminer med forfall 31. januar og 31. juli.

Artikkelen fortsetter under grafikken.

Kultur/transport/fotball

Økt moms, fra 8 til 10% på kultur- og transporttjenester, gjør at blant annet hotellovernattinger, fotballbilletter, kinobilletter og blir dyrere.

Barnetrygd

Barnetrygden forblir uendret på 970 kroner i måneden (11.640 kroner i året).

Barnehage

Makspris i barnehage settes opp fra 2580 til 2655 kroner i måneden (29.205 kroner i året).

Kontantstøtte

Kontantstøtten for ettåringer som ikke går i barnehage, blir værende på 6000 kroner måneden.

Andre endringer:

* Ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom øker fra 70 pst. til 80 pst. av beregnet markedsverdi for å redusere forskjellene mellom ulike formuesobjekter.

* Gifte og samboende pensjonister får mer i pensjon ved at avkortingen reduseres til 90 prosent av grunnbeløpet. Koster 900 millioner i 2016, helårseffekten er 2,7 milliarder.

* Det blir gratis å være medlem av frivillighetsregisteret.

* Gratis HPV-vaksine til alle jenter og kvinner under 26 år.

* Særfradraget for enslige forsørgere økes fra 48 804 kroner til 49 800 kroner.

* Følgende fradrag blir mindre verdt ved at de holdes nominelt uendret: Det gjelder blant annet det særskilte fradraget i arbeidsinntekt, nedre grense i trygdeavgiften, fagforeningsfradraget, satsene i reisefradraget, foreldrefradraget, jordbruksfradraget og fisker- og sjømannsfradraget.

* Lån til personlige aksjonærere skal skattemessig behandles som utbytte på aksjonærens hånd. Omfanget av slike lån har økt betydelig etter innføringen av aksjonærmodellen i 2006. Forslaget vil motvirke tilpasninger og forenkle regelverket.

* Regjeringen foreslår å avskjære fritaksmetoden når det utdelende selskapet har fått fradrag for utdelingen.

* Reglene for beskatning av verdipapirfond og inntekter fra slike fond endres slik at de i større grad tar hensyn til sammensetningen av verdipapirer i fondet. Endringene vil gi norske fond bedre og mer rettferdige konkurransebetingelser og motvirke skattemessige tilpasninger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.