*Nettavisen* Økonomi.

Regjeringens forslag til nye skattereform

Oslo 20151007. Fremleggelse av statsbudsjettet 2016. Finansminister Siv Jensen (Frp) på vei til Stortinget fra Finansdepartementet med statsbudsjettet i vesken. Jensen legger frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2016 for Stortinget klokken 10. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Kutter skattesatsen på alminnelig inntekt, innfører ny trinnskatt.

07.10.15 12:15

Regjeringen og finansminister Siv Jensen foreslår økt oljepengebruk neste år og legger opp til reform av skattesystemet.

Les også: Vil skjerpe utbytteskatten

I tråd med skatteutvalget foreslås reduksjon i skattesatsen på alminnelig inntekt for selskap og personer. Satsen foreslås kuttet til 25 fra dagens 27 prosent og samtidig vil regjeringen erstatte toppskatten med den såkalte trinnskatten.

Regjeringen foreslår at dagens toppskatt erstattes av en ny utjevnende skatt på personinntekt med fire trinn.

- I lys av de økonomiske utfordringene landet nå møter, er det riktig tidspunkt å redusere skattenivået ytterligere, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen vil sette skattesatsen videre ned til 22 prosent i 2018.

- Ytterligere reduksjoner vurderes i lys av utviklingen internasjonalt, heter det i skattemeldingen.

Trinnskatten
- For 2016 starter trinn 1 på 158.800 kroner, noe som er litt høyere enn utvalget foreslo. Satsen i trinn 1 foreslås satt til 0,8 prosent.

- Trinn 2 starter på 224.900 kroner med en sats på 1,6 prosent

- Trinn 3 og 4 tilsvarer dagens toppskatt. For 2016 foreslås det at satsen settes til 10,6 prosent for personinntekt over 565 400 kroner (trinn 3) og til 13,6 prosent for personinntekt over 909.500 kroner (trinn 4).

- Regjeringen foreslår at satsene i trinnskatten økes gradvis i takt med reduksjonen i skattesatsen på alminnelig inntekt, til 2,1 prosent i trinn 1, 4,2 prosent i trinn 2, 13,2 prosent i trinn 3 og 16,2 prosent i trinn 4. Dette innebærer en reduksjon i marginalskatten på lønn på 0,8 prosentenheter for de fleste lønnstakere.

Skatteendringer
- For 2016 foreslår Regjeringen å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt til 25 prosent både for selskap og personer.

- For personer hentes noe av reduksjonen i skattesatsen inn gjennom innføringen av en ny utjevnende trinnskatt, som skal erstatte dagens toppskatt. Trygdeavgiften holdes uendret. Samlet sett gir endringene i personbeskatningen lavere marginalskatt på alle inntektsnivåer.

- Regjeringens foreslår samlede nye netto lettelser i skatter og avgifter på 9,1 milliarder kroner påløpt og 3,1 milliarder kroner bokført i 2016.

- Regjeringen foreslår å redusere formuesskattesatsen fra 0,85 til 0,8 prosent og å øke bunnfradraget fra 1,2 millioner kroner til 1,4 millioner kroner per skattyter. Videre foreslår regjeringen å øke verdsettingen av sekundærbolig og næringseiendom. Dette vil bidra til at norsk egenkapital i større grad kanaliseres mot næringsvirksomhet.

- 9 av 10 personer får en lettelse eller om lag uendret skatt med regjeringens forslag.

- Blant de som får økt skatt, er skjerpelsen moderat for de aller fleste. Kun 0,9 prosent av skattyterne får økt skatten med mer enn 4 000 kroner, og disse har en gjennomsnittlig inntekt på opp mot 2 millioner kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.