Rekker de toget i 2025?

Foto: Johannessen, Sara (Scanpix)

Sarpsborg-Oslo på 40 minutter i 2020 og Skien-Oslo på 90 minutter innen 2025. Klarer politikerne togsatsingen denne gangen? Se framtidas togkart her.

18.05.10 10:39

OSLO (NETTAVISEN): Først flytogstandard på hele Østlandet, så lyntog mellom Oslo og Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Trondheim og Oslo-Sverige. Aldri har norske politikere ivret for en større jernbanesatsing. Tirsdag og onsdag samles nasjonale og internasjonale eksperter i Oslo for å diskutere høyhastighetstog i Norge. Nettavisen har sett nærmere på framtidas togkart - og hvordan det er tenkt realisert.

Se interaktivt kart over framtidas intercitytriangel lenger ned i saken.

I dag må du regne tre timer om du skal ta toget fra Skien til Oslo med Vestfoldbanen. Fra Sarpsborg til Oslo tar det en time og 20 minutter, hvis toget går som det skal. Etter en trist togvinter med uhell, forsinkelser og stans, har statsminister Jens Stoltenberg (Ap) lovet å få toget på skinner igjen, og storting og regjering vil prioritere intercitytriangelet som forbinder Oslo med byene Lillehammer, Halden og Skien. NHO har tatt dem på ordet og overlevert en miniutredning om hvordan det kan gjøres.

Ferdig intercity i 2025
Ifølge NHO er det mulig å få til full utbygging av intercitytriangelet for 105 milliarder kroner innen 2025. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har sagt seg enig. Da er også flaskehalsen Oslo-tunnelen med i regnestykket. For Skien-Oslo vil en slik satsing gi en halvering av reisetida. Det samme med en annen side av triangelet, Sarpsborg-Oslo.

- Det er sånn det skal se ut
I sin tale til Arbeiderpartiets landstyremøte 22. april varslet Stoltenberg at Jernbaneverket skal utarbeide en Intercity-strategi. Den skal etter planen være om tre år, før neste rullering av Nasjonal transportplan. Han viste et Powerpoint-bilde av milliardsatsingen Lysaker stasjon som han selv var med på å åpne i fjor.

- Det er sånn norsk jernbane skal se ut, sa Stoltenberg.

Leserkommentarer
Jernbanespørsmål engasjerer Nettavisens lesere. Her er noen av kommentarene:

«Tidsfristen er altfor stram for an sosialistisk regjering. Når det tar 4-5 år for å klargjøre utbygging av små strekninger, så vil det ta mer en 15 år å bygge så mange kilometer med nye linjer», skriver «FlashGordon».

«Som alltid, så er det indre sentrale Oslo-Østland som skal nyte godt av dette. Det er ikke rart det blir motsetninger i dette landet når det alltid blir slik», skriver signaturen «t517435».

«Fantastisk spennende. Lillehammer er 135 kilometer fra Oslo og i 2025 skal strekningen ta 75 minutter. Det gir en gjennomsnittshastighet på litt over 100 km/t (mens TGV i Frankrike allerede cruiser i over 300)», skriver «Erik».

Skynder på med dobbeltspor
I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett fulgte regjeringen opp jernbaneløftene ved å foreslå raskere framdrift på dobbeltsporutbyggingen Holm-Holmestrand-Nykirke på Vestfoldbanen med 280 millioner over årets budsjett. Det var snakk om å ta utbyggingen i to etapper. I stedet velger man en løsning med Holmestrand stasjon i fjellet og raskere framdrift.

NHO: Østlandet først
Allerede to uker etter Stoltenbergs tale hadde NHO klar en Intercity-utredning som ble oversendt Stoltenberg og samferdselsminister Kleppa.

Her kommer administrerende direktør John G. Bernander med klare råd til hvordan politikerne denne gangen kan lykkes i sin jernbanesatsing. Ifølge NHO ligger nøkkelen i klare prioriteringer og en raskere og smartere utbygging enn hva som er vanlig.

NHO ber regjeringen inntil videre konsentrere seg om intecitytriangelet på Østlandet (Oslo-Grenland med Vestfoldbanen, Oslo-Halden med Østfoldbanen og Oslo-Lillehammer) og vente med det høyhastighetsnettet mange politikere har uttrykt sin begeistring for i det siste, det mellom Oslo og storbyene Bergen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim.

Klikk på bildet for å forstørre.

Tviler på storby-lyntog
NHOs argument er at en utbygging av intercititriangelet i det sentrale østlandsområdet er en forutsetning for å få høyhastighetstog mellom storbyene senere. Samtidig mener organisasjonen de investerte pengene vil gi stor uttelling for befolkningen og næringslivet i området. NHO sår også tvil om det i det hele tatt er mulig å komme i mål med et høyhasetighetsnett mellom storbyene, en satsing som ifølge NHO vil ha en prislapp på 300-350 milliarder kroner.

Befolkningstette områder
Investeringene er så store at det blir vanskelig å få forpliktende politisk behandling, investeringsvedtak og gjennomføring innen klart definerte tidsrammer, mener NHO. For en tredjedel av denne prisen kan Norge altså få et intercitynett som dekker de største befolkningskonsentrasjonene i det sentrale østlandsområdet.

I byene langs Østfoldbanen bor det rundt 200.000 mennesker, i Vestfold-byene omtrent det samme, i Grenland-regionen rundt 100.000 og det samme i Lillehammer, Ringsaker, Hamar og Stange.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Aas, Erlend

Vil ha i pose og sekk
På Stortinget er det bred politisk enighet om en satsing på samferdsel - og blant annet tog. Og Høyres transportpolitiske talsmann Øivind Halleraker sier at alle må ta sin del av ansvaret for at norsk jernbane har vært et forsømt kapittel.

Men Halleraker vil ikke være med på NHOs oppskrift om at høyhastighetsnettet mellom Oslo og de store byene må legges på is. Han sier «ja takk, begge deler».

- Jeg er enig med NHO i at intercitytriangelet på Østlandet må på plass først, men det er ikke nødvendig å vente med utredningen om resten av høyhastighetsnettet. Vi må ha et beslutningsgrunnlag klart før ny Nasjonal Transportplan om tre år.

- Små byer
Og Halleraker, som sitter på Stortinget for Hordaland, heller litt kaldt vann i blodet til intercityentusiastene i NHO:

- Med all respekt, med unntak av Oslo er det relativt små byer intercitytriangelet på Østlandet forbinder.

Han avviser at Norge er et for lite land til en storstilet lyntogutbygging.

- Vi flyr jo ti ganger så mye som relevante naboland, men vi har ikke det motorveinettet som de har. En satsing på høyhastighetstog med en fart på 250 til 300 kilometer i timen for eksempel mellom Oslo og Bergen og Oslo og Trondheim er realistisk og fornuftig, sier han.

Ber om nye virkemidler
Høyre ber også regjeringen legge vekk skepsisen til alternative virkemidler, som blant annet offentlig-privat samarbeid (OPS) og mer helhetlig planlegging av samferdselsprosjekter. Partiet tar også til orde for å opprette et vedlikeholdsfond på 50 milliarder kroner.

- Disse virkemidlene vil kunne snu den negative utviklingen og endelig gi samferdselstiltak som virkelig monner, mener Halleraker.

Frp trår på bremsen
En som imidlertid trår på bremsen i forhold til høyhastighetsentusiastene er Fremskrittspartiet og partiets samferdselspolitiske talsmann, Bård Hoksrud.

- Det er et luftslott å tro at vi skal ha lyntog med hastigheter på over 250 kilometer i timen innen 2025. Det politiske flertallet seiler under falskt flagg, sier Hoksrud. Fremskrittspartiet vil også ha en opprustning av jernbanen, men mener det realistiske alternativet er å prioritere dobbeltspor og hastigheter på 200 kilometer i timen på intercitytriangelet.

- Vi må stikke fingeren i jorda, sier Hoksrud til Nettavisen. Han er skeptisk til at staten skal bruke 50 millioner kroner på en hurtigtogutredning som skal ligge klar i februar 2012 og mener man i stedet bør hente fram stamnettutredningen fra Jernbaneverket.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Lis M. Homdal

I dag, tirsdag, starter en konferanse om høyhastighetstog i Norge i Forskningsparken i Oslo. Det er forskningsprosjektet TEMPO om transport og miljø som har invitert nasjonale og internasjonale eksperter for å diskutere temaet.

Se interaktivt kart under over intercitysatsingen NHO ønsker seg innen 2025. Grønn linje er strekninger som skal bygges ut innen 2011. Rød linje er strekninger som skal bygges ut i perioden 2011 til 2020, mens blå linje er strekninger som skal bygges ut i perioden 2020-2025, hvis det går som NHO ønsker. Klikk på stasjonene for mer info

HTML EMBED

Vis Intercitytriangelet i et større kart

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.