Olav Thon Gruppen er Olav Thons unoterte eiendomsselskap, med eiendommer verdt rundt 50 milliarder kroner. Selskapet hadde driftsinntekter på 5,4 milliarder kroner i første halvår. Selskapet hadde leieinntekter på 2,287 milliarder kroner, mens hotellenes losjiinntekter var 1,016 milliarder. Varesalg var 925 millioner kroner, og andre driftsinntekter utgjorde 1,175 milliarder kroner. Det annualiserte leieinntektsnivået er nå oppe i 5,49 milliarder kroner.

Resultatet før skatt i Olav Thon Gruppen var 1,332 milliarder kroner, noe som er det høyeste halvårsresultatet noensinne.

– Den gode resultatutviklingen fortsatte i første halvår 2018, og konsernets resultat før skatter økte med hele 300 millioner kroner fra første halvår i 2017. Resultatveksten kan forklares både av høyere leieinntekter og økte salgsgevinster i eiendomsvirksomheten, resultatfremgang i Thon Hotels og en betydelig nedgang i konsernets rentekostnader, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Olav Thon Gruppen eier rundt 400 næringseiendommer og boligeiendommer, samt 101 kjøpesentre. Thon Hotels hadde 11 600 hotellrom fordelt på 78 hoteller.

– Våre virksomheter er i godt driv og utvides stadig. Olav Thon Gruppens investeringer i første halvår var 1,7 milliarder kroner, og majoriteten av disse var eiendomsprosjekter. Et betydelig antall av konsernets kjøpesentre utvides og fornyes, blant annet for å tilpasse seg digitaliseringen av varehandelen. Fornyelsen av Thon Hotels fortsetter, og stadig flere hoteller åpnes i en ny og tidsriktig drakt, sier Sperre.