I timen mellom 8 og 9 torsdag morgen, kostet én kWh 245,4 øre på Østlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge. I timene både før og etter var prisen rundt en halv krone lavre.

Dette er med solid margin den høyeste strømprisen så langt i år, og trolig den høyeste timesprisen siden ekstreminteren 2010/2011 da det var svært lite vann i magasinene.

Les også: Rådyr elektrisitet - og verre skal det bli

Prisen som det opereres med på strømbørsen er derimot bare råprisen. I tillegg kommer både nettleie og avgifter, noe som gjør at den effektive strømprisen presset seg godt over 3 kroner.

Nettleien utgjør i snitt rundt 28 øre per kWh, mens avgiftene med så høye strømpriser ligger et sted godt over en halv krone.

Årsaken er kaldt vær

- Det er ingen spesielle årsaker til de høye prisene utover at det er kaldt og forbruket har gått opp, sier kommunikasjonsdirektør Stina Johansen i strømbørsen Nordpool til Nettavisen.

Les også: Minus 41,8 grader i natt

Strømmen varierer en god del gjennom døgnet, med en solid strømtopp på morgenkvisten når folk står opp, og på ettermiddagen når folk kommer hjem. Gjennomsnittsprisen gjennom hele døgnet er nesten 93 øre per kWh.

Billigere på Vest- og Sørlandet

På Vest- og Sørlandet er prisene derimot vesentlig lavere enn i resten av landet. Mens prisene i størsteparten av landet lå på rundt 2,5 kroner på morgenkvisten, slapp disse to landsdelene una med rundt 40 øre. Årsaken er ganske enkelt at overføringskapasiteten i nettet ikke er høy nok.

Det er på Vestlandet mesteparten av strømmen blir produsert, mens Sørlandet fikk hjelp av import av billig vindkraft fra Danmark - selv om eksporten av strøm til Nederland foregikk ved full kraft.

Les også: Mens du må betale rekordhøy strømpris, selger strømselskapene strømmen til utlandet