*Nettavisen* Økonomi.

Rentefest fram til 2013

Foto: Kallestad, Gorm (Scanpix)

Bunnen i den norske økonomien er passert.

02.12.10 13:03

I en ny rapport om utsiktene i norsk økonomi, spår Statistisk sentralbyrå at den økte innenlandske etterspørselen ventes å holde veksten oppe, og føre norsk økonomi over i høykonjunktur i 2013.

Dette vil også slå ut på det norske rentenivået. For dem som har store lån blir det rentefest fram til 2013.

Tre rentehevinger neste år
Det er nemlig ekstra interessant å se på SSBs nye renteprognoser i den ny rapporten, denne gangen. SSB-sjef Øystein Olsen tar over roret som sentralbanksjef første januar neste år, og vil da ha hovedansvaret for settingen av styringsrenten i Norge. Det presiseres imidlertid fra SSB at Olsen ikke har deltatt i noen deler av arbeidet med konjukturrapporten.

Statistisk sentralbyrå tror at Sentralbanken vil vente med å heve styringsrenten helt til juni 2011. Da tror de at renten vil økes med 0,25 prosentpoeng til 2,25 prosent. Dette vil da være første renteheving fra sentralbanken på ett år og én måned. SSB spår videre ytterligere to rentehevinger på høsten 2011, slik at det totalt blir tre rentehevinger til neste år. Totalt vil styringsrenten da heves med 0,75 prosentpoeng til neste år. Dette vil normalt slå ut med en tilsvarende økning i folks banklån og bankinnskudd.

Litt avhengig av utviklingen i pengemarkedsrenten, som også påvirker bankenes rentenivå, vil altså folks boliglånsrenter ligge litt under 4 prosent ved utgangen av neste år. Grovt sett ligger lånerenten circa 1 prosentpoeng over styringsrenten, i en normal markedssituasjon.

Normalrente i 2013
Statistisk sentralbyrå venter videre at det er først i 2013 at vi får et normalt rentenivå i Norge. Byråets eksperter tror at pengemarkedsrenten vil ligge på 5 prosent ved utgangen av 2013, noe som grovt tilsier en bankrente på 6 prosent.

Ekspertene venter altså at både 2012 og 2013 gir rentehevinger på 1 prosentpoeng. SSB påpeker imidlertid at det er stor usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen og renteutviklingen.

- Vi oppfatter imidlertid usikkerheten om den internasjonale utviklingen som stor, og en svakere utvikling ute kan komme til å dempe eller utsette den videre norske konjunkturoppgangen, heter det i rapporten fra SSB.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.