*Nettavisen* Økonomi.

Renten skal opp, opp, opp

Foto: Paul Weaver (TV 2 Nettavisen)

Her kan du se hva renten din blir om ett, to og tre år.

01.11.09 15:12

Onsdag var Norges Bank ute med en renteheving på 0,25 prosent. Dermed er den norske styringsrenten oppe i 1,50 prosent. Renteløftet fra sentralbanksjef Svein Gjedrem markerer samtidig slutten på kriserenten. Nå kommer det til å gå oppover.

NA24 - din næringslivsavis

Med dagens gode rentemargin har bankene vært trege med å sette opp boligrenten. I dag ligger boligrenten på i overkant av 3 prosent. Ved utgangen av neste år vil den trolig ligge 1 prosentpoeng over dette, altså en boligrente på 3,5-4 prosent. På samme tid tror sentralbanksjef Svein Gjedrem og hans analytikere at styringsrenten vil være på 2,50 prosent.

Det stopper ikke der
Samtidig med rentehevelsen var Norges Bank ute med en ny pengepolitisk rapport. Her kommer Svein Gjedrem & Co. med sitt syn på hvordan renten vil bevege seg helt frem til slutten av 2012.

Norges Banks spådommer er at styringsrenten altså vil være på 2,50 prosent ved utgangen av 2010. Dette er faktisk høyere enn det økonomene til DnB Nor venter. De tror på tre rentehopp til neste år, og en styringsrente på 2,25 prosent.

Ved utgangen av 2011 tipper Norges Banks spåmenn at styringsrenten til Norges Bank vil ligge på 3,50 prosent. Det betyr at Svein Gjedrem & Co tror at det vil være fire rentehevinger i 2011.

Klikk på bildet for å forstørre.

1 prosent hvert år
For 2012 tror rentespåmennene i Norges Bank at styringsrenten vil komme opp på 4,50 prosent. Det betyr at Svein Gjedrem & Co tror at renten vil heves med 1 prosent hvert år de nærmeste tre årene.

I rapporten til Norges Bank er det også gjort en risikovurdering av sannsynligheten for andre rentenivåer. Her kommer det frem at bankens økonomer mener det er 30 prosents sannsynlighet for at styringsrenten vil være oppe på 5,25 prosent ved utgangen av 2012. Det er videre 50 prosents sannsynlighet for at styringsrenten vil være oppe på 5,75 prosent på samme tidspunkt.

Norges Bank mener at det er kun 10 prosents sannsynlighet for at styringsrenten vil være oppe på stive 7,50 prosent ved utgangen av 2012, noe som ville gitt en boligrente på over 8,50 prosent. Banken mener imidlertid at det er like sannsynlig at styringsrenten vil ligge like lavt som i dag, på 1,50 prosent, ved utgangen av 2012.

Hva skjer med boliglånet?
Konsekvensen, hvis Norges Banks hovedsyn slår til for boliglånskundene, er at de i snitt kan vente at boligrenten vil øke med 3 prosent de nærmeste tre årene. Dermed vil boliglånene ligge på rundt 6,50 prosent ved utgangen av 2012, hvis spåmennene til Norges Bank får rett.

Dette er tilnærmet likt det som anses som en normalrente av økonomene. Det betyr også at tiden med rekordlav rente og billige boliglån definitivt er over.

Nullrente
I USA er tilstanden en annen. Landet opplever den høyeste arbeidsledigheten på 26 år, og analytikerne tror den vil fortsette å stige også i tiden fremover. Mange tror dermed den amerikanske sentralbanksjefen, Ben Bernanke, vil holde renten fast på de eksepsjonelt lave nivåene som i praksis tilsvarer nullrente en stund til.

Inflasjonspress fra stimuluspakker og fallende tillit til dollaren som verdens reservevaluta gjør imidlertid valget vanskelig for Gjedrems amerikanske kollega, som har sitt rentemøte neste uke, mellom 3. og 4. november.

Les mer: Ser økt ledighet i 2010

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.