*Nettavisen* Økonomi.

Renten skal opp

Foto: (Paul Weaver/Nancy Bundt/Montasje)

I løpet av tre år har du en bankrente på 6 prosent

16.03.11 16:53

Onsdag avholdte Norges Bank og sentralbanksjef et nytt rentemøte. Klokken 14.00 presenterte Øystein Olsen hvorvidt den norske styringsrenten skulle heves, eller om han ønsket å avvente situasjonen. I tillegg til dette kom sentralbankens rentekomité med en rapport om renteutsiktene i Norge.

Det var den siste det knyttes mest spenning til.

Du kan følge rentebeslutningen til Norges Bank her:

Det norske rentenivået skal opp
Rentenivået i Norge skal opp, og det i en raskere takt enn tidligere forventet. Hovedgrunnen til dette er at den økonomiske utviklingen i Norge og våre handelspartnere gradvis bedrer seg. Nå venter Norges Bank at styringsrenten i Norge settes opp fra dagens to prosent til 2,25 prosent allerede i mai, mens sentralbanken tidligere opererte med et rentehopp i juni eller august. Sentralbanksjef Øystein Olsen legger videre opp til at det blir ytterligere to rentehevinger, slik at den norske styringsrenten ligger på 2,75 prosent ved utgangen av året.

Styringsrenten i Norge er renten på bankenes innskudd i Norges Bank, og den justerer altså rentenivået i Norge. Normalt ligger bankrenten ut til forbruker 1 til 1,25 prosentpoeng over styringsrenten. Rentene i de internasjonale finansmarkedene er også med på å styre bankrenten til kundene.

Ser vi enda lenger frem i tid, så venter Norges Bank at den norske styringsrenten vil ligge på 5 prosent ved utgangen av 2014. Dermed vil bankrenten ut til kundene komme over 6 prosents nivået i løpet av de drøyt tre neste årene, hvis prognosemakerne til Norges Bank får rett.

«Norges Bank varsler nå at renten vil bli hevet i mai eller juni, og neste gang i oktober, desember og januar, hver gang med 25 basispunkter. I forhold til den gamle banen er dette en liten oppjustering av rentene i år, men vesentlig mer utover i 2012 og 2013. I gjennomsnitt er rentebanen justert opp med 4 basispunkter. i 2011, 29 basispunkter. i 2012 og 44 basispunkter i 2013», heter det i en melding.

Øker ikke renten
Olsen valgte å ikke sette opp styringrenten i denne omgangen på rentemøtet onsdag . Det betyr at rentenivået til Norges Bank holdes på 2 prosent inntil videre

- Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 2 prosent, heter det i redegjørelsen.

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad skriver at hvis aktiviteten i økonomien eller inflasjonen øke mer enn ventet, kan det bli en mer markert oppgang i renten enn det man ser nå. Skulle veksten i verdensøkonomien avta vesentlig, uroen ute forsterkes eller kronen fortsette å styrke seg, kan økningen i renten bli skjøvet ut i tid, mener Qvigstad.

I onsdagens morgenrapport til Handelsbanken skriver de at de ventet et rentehopp i juni, eller muligens i mai.

- Konkret tror vi den nye banen vil bli konsistent med en 25 bp (0,25 prosentpoeng red. anm.) hevning i juni (muligens med en viss sannsynlighet for en hevning i mai) samt to hevninger til i løpet av dette året, skriver Handelsbanken-økonom Shakeb Syed i sin rapport til kundene.

Også DnB Nor Markets ventetat renten skulle økes kjappere enn tidligere forutsatt.

- Vi venter at renten holdes uendret, men at rentebanen heves noe, slik at den indikerer at første heving enten kommer i mai eller i juni. Høyere renter og sterkere konjunkturer ute trekker opp, mens en sterkere krone tilsier fortsatt lave renter, heter det i storbankens morgenrapport.

Problemene i Japan har gjort det vanskeligere å forutsi hvordan utviklingen i norsk økonomi vil utvikle seg. En oljetung norsk økonomi har sett at oljeprisen har steget raskt på libyakonflikten, og falt raskt på tsunamikrisen i Japan. Dette vanskeliggjør beslutningsprosessen for prognosemakerne til Norges bank.

Annonsebilag