*Nettavisen* Økonomi.

Resultatskrell for Amedia

Konsernsjef Are Stokstad i Amedia sliter på nesten alle fronter. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Annonsesvikt for papiraviser og store avskrivninger på trykkerier tynger stort.

Amedia har møtt den brutale mediehverdagen med full tyngde i tredje kvartal.

Omsetningen i Amedia falt med 160 millioner i kvartalet. Samtidig er kostnadene redusert med 146 millioner.

Men betydelige omstillingskostnader og nedskrivninger på tilsammen 243 millioner kroner i kvartalet gir Amedia et negativt resultat før skatt i 3. kvartal på 235 millioner kroner.

282 millioner i minus
Året sett under ett er resultet på 282 millioner i minus.

Amedia omsatte for 1 093 millioner i kvartalet. Med ordinære driftskostnader på 950 millioner, endte brutto driftsresultat på 144 millioner.

Også Amedias aviser opplever at fallet i annonseomsetningen er forsterket etter sommeren. Nedgangen er på linje med andre norske mediekonsern. Totalt er annonseinntektene redusert med 86 millioner i 3. kvartal, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Amedia nedskriver 243 millioner i kvartalet, hovedsakelig knyttet til trykkerivirksomheten i Russland og Norge. Konsernets kvartalsresultat er i tillegg belastet med 66 millioner i engangseffekter knyttet til omstilling. Hittil i år er det kostnadsført 176 millioner til slike tiltak. Etter engangseffekter, av- og nedskrivninger, har Amedia et negativt resultat før skatt på 235 millioner.

- Svært krevende annonsemarked
«Annonsemarkedet er svært krevende. Jeg er fornøyd med hvor effektivt organisasjonen har iverksatt omstillingstiltak og tatt grep om kostnadsutviklingen. I den løpende driften har vi nesten klart å kompensere hele inntektsbortfallet med lavere utgifter. De strukturelle endringene vi ser i markedet viser at vi kontinuerlig må tilpasse oss en situasjon med lavere papirinntekter. Vi er fortsatt avhengige av høyt tempo i omstillingsarbeidet, kombinert med offensive digitale satsinger», sier konsernsjef Are Stokstad i en kommentar.

Amedias lokale medievirksomhet leverer et brutto driftsresultat i kvartalet på 79 millioner, som er på samme nivå som det gode kvartalsresultatet i 2013.

Opplagsinntektene er stabile. Økte enhetsinntekter kompenserer for en nedgang i opplaget på 5,3 prosent i kvartalet. Det er imidlertid sterk vekst i antall digitale abonnement og kunderelasjoner. Mediehusenes samlede annonseinntekter gikk tilbake med 14,2 prosent. Papirannonseringen falt med 18,1 prosent, mens de digitale annonseinntektene vokste med 10 prosent.

Kraftig økning i mobiltrafikk
Trafikkveksten er god. Den daglige mobiltrafikken vokser med 89 prosent, og den daglige desktop-trafikken øker med 3 prosent i et marked som faller.

«Vi styrker våre relasjoner til lokale mediebrukere gjennom vår digitale innloggingsløsning, aID, som nå har om lag 150 000 betalende brukere. Godt, relevant innhold både på papir og digitalt er avgjørende for oss. Derfor er innholdsutvikling vår viktigste strategiske oppgave», sier konsernsjef Stokstad.

Amedias trykkerivirksomhet i både Norge og Russland leverer resultater bak fjoråret. Tilbakegangen i Norge skyldes lavere opplag og sidetall, nedleggelse av gratisaviser og svakt sivilmarked. Resultatet i Russland er preget av en svak rubelkurs og stagnasjon i den russiske økonomien.

«Det er flere lyspunkter i resultatet vårt, og vi har lansert flere nysatsinger i kvartalet. Den tradisjonelle forretningsmodellen er likevel under kraftig press. Norske lokalsamfunn og norsk samfunnsdebatt er avhengig av et nettverk av lokale medier, og i Amedia satser vi offensivt for å trygge lokalmedienes viktige samfunnsrolle. Derfor er det viktig at vi raskt får gjennomført den moderniseringen av mediepolitikken som vi har etterlyst gjennom flere år», kommenterer konsernsjef Stokstad.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.