*Nettavisen* Økonomi.

Rettsmaraton kan rykke tilbake til start

Økokrim Foto: Åserud, Lise (Scanpix)

- Da nærmer vi oss 8, 9 og ti år, sier forsvareren.

26.04.12 12:48

Journalist Thomas Gulbrandsen og hans far Hallvard Gulbrandsen var i to år frifunnet av Oslo tingrett for misbruk av innsideinformasjon. Økokrim anket imidlertid tingrettens rettsanvendelse av det såkalte merkbarhetskriteriet. De fikk medhold i lagmannsretten, og nå i Høyesterett.

- De er enige med lagmannsretten og det beklager vi, da vi mener at det er feil, sier Thomas Gulbrandsens advokat, Olav Braaten til NA24.

Avgjørelsen kommer tre år etter tingrettens dom, noe som allikevel kun er halvparten av sakens varighet. Og enda lenger kan det bli.

- Nå er det jo sånn at Thomas Gulbrandsen og Hallvard er frifunnet. Så det som skjer nå er at Økokrim må bestemme seg for om hele saken skal opp på nytt, da i tingretten. Nå er det gått seks og et halvt år så det er lenge siden, sier Braaten.

Skjer dette varsler advokaten at de også kan komme til å ta saken videre.

- Starter Økokrim saken på nytt så vil vi nok bringe dette lovtolkningsspørsmålet inn for EØS-domstolen. Vi er ikke enige i Høyesteretts begrunnelse, men vi har ikke tatt stilling til noe endelig. Men uavhengig av Økokrims avgjørelse så mener vi at det ikke er bevismessig grunnlag for å dømme disse.

Starter Økokrim på nytt kan innsidesaken bli en av de som har løpt lengst i rettsystemet.

- Ja, da blir det i så fall til høsten og før vi er ferdige med det så nærmer vi oss 8, 9 og ti år. Vi mener at Økorkim må ta hensyn til dette. Når det går så lang tid så skal man hensynta dette. Både når det gjelder å ta ut tiltale, men også når det kommer til straffeutmålingen. Det er ikke Gulbrandsen som er årsaken til at dette har tatt så lang tid, men det er måten det er gjort i rettsapparatet. Økokrim har sin fulle rett til å overprøve rettsanvendelsen, men vi mener altså at dette nå bør hensyntas, sier advokaten.

Lovkrangel
Thomas Gulbrandsen og hans far Hallvard, sto i 2009 tiltalt for innsidehandel. De ble da frikjent i Oslo tingrett,

Tingrettens begrunnelse var at markedsmisbruksdirektivet oppstiller som vilkår for domfellelse for innsidehandel at innsideinformasjon har «significant effect» på kursen, og at begrepet «merkbart» må tolkes i samsvar med direktivet. Tingretten fant det klart at opplysningenes kurspåvirkningseffekt lå under den terskel loven oppstiller.

Men Økokrim anket avgjørelsen og saken gikk dermed til agmannsretten. De opphevet imidlertid dommen på grunn av det de mente var feil lovanvendelse.

Etter lagmannsrettens syn har kravet om «significant effect» ikke noe selvstendig innhold, og dette utgjør ikke noe tilleggsvilkår i forhold til kravet om at innsideinformasjon må være av en slik karakter at en fornuftig investor sannsynligvis ville ha tillagt det vekt.

Saken ble så anket til Høyesterett som altså nå har vedtatt at anken skal forkastes.

Høyesterett begrunner avgjørelsen med at «det avgjørende kriterium for om en opplysning er egnet til å påvirke kursen, blir om «en fornuftig investor sannsynligvis vil benytte [den] som del av grunnlaget for sin investeringsbeslutning.»»

Avisartikkel
Thomas Gulbrandsen ble i 2009 tiltalt for innsidehandel i forbindelse med en DNO-artikkel som sto på trykk i Nettavisen.

Gulbrandsen solgte sine aksjer i Det norske oljeselskap (DNO) – før en negativ artikkel om selskapet ble publisert i Nettavisen.

Påtalemyndigheten mente også at han hadde tipset sin far, som også solgte DNO-aksjer denne dagen.

Gulbrandsen selv tjente bare 12.000 kroner på salg og kjøp, mens faren tjente (eller sparte) 2,4 millioner.

Ettersom Høyesterett har valgt å kaste anken kan saken gå tilbake til Oslo tingrett igjen. Da vil det være seks år siden hendelsene inntraff.

NA24 har ikke fått kontakt med Førstestatsadvokat Hans Christian Koss.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag