Riksrevisjonen kritiserer NAV

FÅR KRITIKK: Arbeids- og velferdsforvaltningen får kritikk på en rekke punkter av Riksrevisjonen.

FÅR KRITIKK: Arbeids- og velferdsforvaltningen får kritikk på en rekke punkter av Riksrevisjonen. Foto: Morten Holm (NTB scanpix)

For dårlig oppfølging og for dårlig sikkerhet rundt folks personopplysninger, mener Riksrevisjonen. - Viktige forbedringspunkter, sier NAV-direktør.

21.10.15 15:58

NAV får kritikk av Riksrevisjonen på flere punkter i Revisjonen for 2014, som onsdag ble overlevert Stortinget.

Riksrevisjonen mener at NAV ikke bruker de virkemidler som er satt inn for å få flere personer i arbeid og færre på stønad, og at det er vesentlige mangler i deler av arbeids- ­og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte og mottakere av arbeidsavklaringspenger.

NAV: Geir Axelsen er styringsdirektør i NAV. Foto: Regjeringen.no (Regjeringen.no)

«Å gå sykmeldt er en belastning for den enkelte. Det store antallet personer på syke- ­eller arbeids­avklaringspenger utgjør dessuten både betydelige økonomiske kostnader og uut­nyttede ressurser for samfunnet», skriver Riksrevisjonen.

- Riksrevisjonen har pekt på viktige forbedringspunkter. Vi har gjennomført mange tiltak, og de fleste av punktene som Riksrevisjonen påpekte er allerede tatt tak i og mange er gjennomført, sier styringsdirektør Geir Axelsen i NAV til Nettavisen.

- Vi har hatt utfordringer med både oppfølging av sykmeldte og personer som mottar arbeidsavklaringspenger, og selv om det i dag står bedre til på disse områdene, har vi fortsatt et forbedringspotensial når det gjelder å følge opp brukerne.

Revisjonen påpeker blant annet at:

 • Kontakten med mottakere av arbeidsavklarings­penger er for sporadisk.
 • Gjeldende krav til arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner er ikke overholdt.
 • Sykmeldte får for sen oppfølging til at ordningen «Raskere tilbake» kan utnyttes fullt ut.
 • Det er manglende kapasitet hos flere av tiltaks­arrangørene innen ordningen «Raskere tilbake».
 • Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at Arbeids­- og sosialdepartementet ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp at formålet med ordningen «Raskere tilbake».


Fakta

Riksrevisjonens gjennomgang 2014


Kritikk for økonomisystemet

Riksrevisjonen mener også at Arbeids­- og velferdsetatens økonomisystem har vesentlige mangler som medfører risiko for utilsiktede feil, misligheter og andre uautoriserte endringer i utbetalinger og regnskapsdata. Dette er feil som:

 • Svake krav til passord.
 • Mange ansatte og eksterne konsulenter har tilgang til mer enn arbeidsoppgavene krever.
 • Mangelfull arbeidsdeling mellom ansatte i ulike økonomienheter og ikt­ enheter.
 • Mangelfulle rutiner for gjennomgang av logger for å avdekke sikkerhetsbrister.
 • Mangler i beskyttelse av loggfiler.
 • Mangelfull kontroll med fysisk adgang til serverrom.

Flere etater får kritikk for manglende sikkerhet ved ikt-systemene.

Kikker oss jevnlig i kortene

Vi har et godt samarbeid og en konstruktiv dialog med Riksrevisjonen. Det er bra at de jevnlig kikker oss i kortene og vurderer hvordan vi skjøtter våre oppgaver. Det skulle bare mangle for en stor etat som NAV. Riksrevisjonens funn og påpekninger brukes aktivt i forbedringsarbeidet vårt, sier styringsdirektør Axelsen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.