Riksrevisjonen: Nav har sløst bort minst 676 millioner

KRASS KRITIKK: Riksrevisor Per-Kristian Foss og ekspedisjonssjef Therese Johnsen i september. I sin vurdering gir Riksrevisjonen Nav krass kritikk for å sløse med trygdeutbetalinger. 

KRASS KRITIKK: Riksrevisor Per-Kristian Foss og ekspedisjonssjef Therese Johnsen i september. I sin vurdering gir Riksrevisjonen Nav krass kritikk for å sløse med trygdeutbetalinger.  Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

- Det er sterkt kritikkverdig at betydelige midler går tapt som følge av feilutbetalinger, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

18.10.16 13:26

Riksrevisjonen slår fast at minst 676 millioner kroner har gått tapt de tre siste årene, fordi Nav ikke klarer å avdekke og heller ikke krever tilbake feilutbetalinger av trygdeytelser.

- Riksrevisjonen vurderer det som sterkt kritikkverdig at betydelige midler går tapt som følge av at feilutbetalinger ikke avdekkes og blir krevd tilbakebetalt før forholdet er foreldet, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Hvert år undersøker Riksrevisjonen om departementene og underliggende etater har brukt statens penger i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Denne gangen får altså Nav krass kritikk, i riksrevisjonens gjennomgang av regnskapsåret 2015.

Les også: NAV: Vi trygdesvindler for 183 millioner kroner

- Risiko for store mørketall

Riksrevisjonen konstaterer at Nav utfører lite etterkontroll.

- Etterkontroll er viktig for å avdekke feilutbetalinger fra Nav, og dette kan sannsynligvis dreie seg om betydelig større beløp, påpeker Foss.

«Arbeids- og velferdsetaten etterkontrollerer i liten grad store inntektsavhengige ytelser og begrenser omfanget av saker som skal kontrolleres og behandles. Etaten har selv anslått at en gjennomgang av utbetalte uførepensjonsmidler i 2013 ville ha avdekket feilutbetalinger på om lag 190 millioner kroner.

Av de feilutbetalingene som faktisk avdekkes, foreldes imidlertid betydelige beløp før etaten rekker å kreve dem tilbakebetalt. 272,5 mill. kroner ble konstatert foreldet i 2015. De tre siste årene er totalt krav om tilbakebetaling av 676 mill. kroner foreldet. Det er også risiko for store mørketall», står det i rapporten fra Riksrevisjonen, som ble offentliggjort tirsdag ettermiddag.

Les også: 6,8 milliarder Nav-kroner til utlandet i fjor

Og denne: Slik blir de nye, tøffe Nav-kravene

- Barn får ikke bidrag de har krav på

Riksrevisjonen kritiserer også Nav for å ikke følge godt nok opp at mange barn ikke får de barnebidragene de har krav på.

I desember 2015 fikk over 16.000 barn ikke det bidraget de har krav på, ifølge rapporten. Av disse fikk nær 10.000 under halvparten og 4622 fikk ikke noe bidrag.

- Det er kritikkverdig at så mange barn ikke får de midlene de har krav på. Dette kan frata barna viktige muligheter, mener Foss.

(Artikkelen fortsetter under)

Nav får krass kritikk av Riksrevisjonen i deres årlige revisjon.  Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)


- Kan bli satt ut av drift

Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet får også kritikk for ikke å ha et godt nok samarbeid om beskyttelse av viktige nasjonale institusjoner.

Fakta

Riksrevisjonens hovedfunn:

- Både dette og for dårlig sikring av informasjonssystemer gir risiko for at viktige samfunnsfunksjoner kan bli satt ut av drift, påpeker Foss.

«Riksrevisjonen ser svært alvorlig på at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet mellom politiet og Forvaret, slik Stortinget forutsetter og instruksen krever. Viktige tiltak som skal sikre godt samarbeid og gode forberedelser er ikke gjennomført. Det er dermed risiko for at viktige objekter ikke kan opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet i kritiske situasjoner».

«Etter Riksrevisjonens mening er det sannsynlighet for at verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det», står det i rapporten.

Nettavisen mener: Riksrevisjonen må granske Stortingets pengesløsing

- Dårlig sikret i trusselsituasjon

Foss mener dette er så alvorlig at politiet og Forsvaret ikke vil være i stand til å sikre viktige objekter ved en trusselsituasjon.

- Vi ser det som svært alvorlig at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet. Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon, sier Foss.

Riksrevisjonen påpeker videre at de to departementene heller ikke har sørget for å få på plass permanent sikring av egne bygg slik det er krav om i sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet, og at Kommunal- og moderniseringsdepartementets tiltak for departementenes lokaler er forsinket og fortsatt ikke ferdig.

Les også: Riksrevisoren slakter beredskapsarbeidet etter 22. juli

Datasystemer ikke godt nok sikret

Riksrevisjonen slår også fast at datasystemene i en rekke statlige virksomheter ikke er godt nok sikret. Det dreier seg om både risikostyring, tilgang og dataprogrammer og -maskiner som benyttes.

Situasjonen for Nav og Brønnøysundregistrene er alvorlig.

– Dette gjelder også flere store og dataintensive statlige virksomheter, og det er etter vårt syn nå alvorlig for Arbeids- og velferdsetaten og Brønnøysundregistrene, sier Per-Kristian Foss.

– Vi tar Riksrevisjonens merknader på alvor. Vi har gjort en rekke tiltak for å utbedre det som er påpekt som svakheter. Vi jobber kontinuerlig med sikkerheten – det er det viktigste for oss. Dersom vi skal kunne ivareta samfunnsoppdraget på en god måte, må informasjonssikkerheten være god, sier kommunikasjonsdirektør Frode Nordfjellmark i Brønnøysundregistrene til NTB.

(Artikkelen fortsetter under)

Justis- og beredskapsdepartementet får kritikk av riksrevisoren. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

- Viktige tiltak ikke utført

Også Statens vegvesen får kritikk av riksrevisoren.

- Det er kritikkverdig at Statens vegvesen har så lite systematisk og ensartet oppfølging av kontraktsavvik av private entreprenører og har ulik bruk av økonomiske sanksjoner ved gjentatte feil. Varierende kontroll med kvaliteten på vegnettet kan svekke trafikksikkerheten, sier Foss.

Han viser til at det også mangler kostnadsoverslag over endringsarbeider, noe som øker faren for at entreprenører overfakturerer.

Av totalt 240 reviderte 2015-regnskaper for departementer og virksomheter, har 10 fått merknader om vesentlige feil og 18 har fått vesentlige merknader til budsjettdisponeringer.

12 av de 15 departementet har fått vesentlige merknader til gjennomføring og styring av etater.

Nettavisen mener: Stortinget bør granske sin egen millionsprekk

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.