*Nettavisen* Økonomi.

Riksrevisjonen slår alarm etter gransking av Petroleumstilsynet

Riksrevisor Per-Kristian Foss går knallhardt ut mot Petroleumstilsynets arbeidsmetoder, oppfølging og vurderinger i en fersk rapport. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Riksrevisor Per-Kristian Foss slakter sikkerhetsarbeid på norsk sokkel.

15.01.19 16:02

SANDEFJORD (Nettavisen Økonomi): Petroleumstilsynet har det statlige ansvaret for sikkerheten på norsk sokkel. I et helt ny rapport kommer imidlertid Riksrevisjonen med knusende kritikk av tilsynet, som de mener i liten grad oppfyller stillingsbeskrivelsen sin.

- Det er alvorlig at Petroleumstilsynet har liten påvirkning på selskapenes sikkerhetsarbeid, sier Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Han vise til høy risiko for ulykker med store konsekvenser for mennesker, miljø og verdier i oljesektoren.

Miljøbevegelser er midt sagt sjokkert over den nye rapporten.

- Dette er kanskje den mest dramatiske rapporten vi noensinne har fått om norsk oljevirksomhet, sier Frederic Hauge i Bellona i en melding.

Les også: Petroleumstilsynet skal kontrollsjekke Goliat-plattformen

Dårlig oppfølging av Goliat

Tirsdag overleverer Riksrevisjonen en granskingsrapport av Petroleumstilsynet til Stortinget der revisjons- og kontrollorganet levner liten tvil om hva de mener om tilsynets arbeid de siste årene:

Riksrevisjonen skriver at

  • Petroleumstilsynet ikke avdekker alvorlige sikkerhetsutfordringer,
  • De bruker ikke reaksjonsmidler når de burde brukes
  • De skulle ikke gitt Eni samtykke til å ta i bruk skandale-plattformen Goliat.

- Gitt de utfordringene som Eni hadde med denne plattformen før den kom til Norge, burde tilsynet undersøkt nøye om alt var i orden før de ga sitt samtykke til å starte driften. Dette er kritikkverdig, sier riksrevisor Foss.

Les også: - Vil være tidenes økonomiske mageplask

Klikk på bildet for å forstørre.

SKANDALE: Byggingen av Goliat-plattformen i Barentshavet har kostet tre menneskeliv. Foto: (NTB scanpix)

Tre personer døde under byggingen av Gioliat-plattformen, som kom fra Sør-Korea 50 prosent dyrere enn opprinnelig planlagt. Den endte opp med å koste 47 milliarder norske kroner - 16 milliarder mer enn opprinnelig planlagt.

Produksjonen skulle egentlig ha startet sommeren 2015, men kom ikke i gang før mars 2016. Fasiten for 2016 endte på hele 34 uønskede hendelser og minst 35 prosents nedetid for skandaleprosjektet.

Langer ut

Rapporten får miljøorganisasjoner til å reagere.

– Dette er kanskje den mest dramatiske rapporten vi noensinne har fått om norsk oljevirksomhet, og det er helt avgjørende at store partier som Høyre og Arbeiderpartiet tar dette på alvor. Det er utrolig at det tildeles nye konsesjoner i sårbare områder, når vi ser den voldsomme overbelastningen i forvaltningen og det omfattende etterskuddet i vedlikeholdet på norsk sokkel, sier daglig leder i Bellona, Frederic Hauge i en melding.
Han mener det er en stor skandale at Petroleumstilsynet ga samtykke til å ta i bruk Goliat uten at plattformen var i sikkerhetsmessig forsvarlig stand.

– I tilfellet Goliat står vi overfor så alvorlige regelbrudd at det er et stort spørsmål hvorfor operatøren ikke har mistet lisensen, sier han.

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, mener at hendelsene på Goliat tegner et skremmende bilde.

- Her har vi en operatør som gjentatte ganger setter sine ansatte i fare, nekter å forholde seg til regelverket og som mottar pålegg etter pålegg uten at feilene rettes opp. Riksrevisjonen skriver selv at Petroleumstilsynet ikke bruker strenge nok virkemidler, noe Naturvernforbundet har påpekt over lang tid. Eni Norge burde for lengst ha mistet operatøransvaret, sier Lundberg i en melding.

Stolte for mye på Equinor

Gjennom fire dybdestudier gransket Riksrevisjonen Petroleumstilsynets oppfølging av sikkerhet og arbeidsmiljø, og fant flere kritikkverdige forhold. I tillegg til Goliat ble tilsynets oppfølging av boreriggen Songa Endurance og landanleggene på Mongstad og Nyhamna undersøkt.

I undersøkelsene av Mongstand landanlegg og hendelsen på boregriggen Songa Endurance høsten 2016, fant Riksrevisjonen at Petroleumstilsynet ikke fulgte opp at Equinor faktisk lærte av tidligere hendelser. Revisjons- og kontrollorganet peker også på at tilsynet i for stor grad stolte på at Equinor ville følge opp regelbruddene og at manglende oppfølging gjorde at Equinor faktisk ikke utbedret regelbruddene.

- Equinor står for mer enn 70 prosent av all petroleumsaktivitet i Norge og det er bekymringsfullt at heller ikke dette selskapet i en del tilfeller ikke har fulgt opp påpekninger fra Petroleumstilsynet, sier Foss.

I rapporten skriver Riksrevisjonen at Petroleumstilsynet generelt i altfor stor grad stoler på planene og tiltakene som selskapene presenterer, uten å undersøke om de stemmer med faktiske forhold. Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at Petroleumstilsynet i stor grad forholder seg til møter og skriftlige redegjørelser fra selskapene, i stedet for å faktisk sjekke om feilene og manglene de påpeker rettes opp.

Anbefaler strengere reaksjoner

I rapporten anbefaler Riksrevisjonen at Arbeids- og sosialdepartementet sikrer at Petroleumstilsynet i større grad følger opp og kontrollerer at avvikene de påpeker hos selskapene følges opp. De maner også Petroleumstilsynet til å ta i bruk reaksjonsmidler der det er nødvendig, samt at de trapper opp bruken av strengere reaksjonsmidler.

Petroleumstilsynet innrømmer tilsynet at det er flere forhold de må bli bedre på.

Klikk på bildet for å forstørre.

TILSYN: Direktør for Petroleumstilsynet, Anne Myhrvold, anerkjenner at det har vært særskilt krevende med Goliat-feltet. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

- Vi tar rapporten på alvor, samtidig er det viktig at Riksrevisjonen har gjennomført dybdestudier av fire saker og ser ikke på hele vårt arbeid. De anbefalinger som kommer i rapporten er vi allerede i gang med å jobbe på, sier Anne Myhrvold, direktør for Petroleumstilsynet, til Nettavisen.

Hun understreker at Goliat, som tilsynet får spesiell kritikk for, var et særdeles krevende prosjekt.

- Det er fulgt opp på en helt annet måte enn de fleste andre prosjekter, noe den også var behov for. Men når vi ikke kunne stole på det selskapet sier, er det vanskelig, sier Myhrvold.

- Men det er vel jobben deres å ikke bare ta det selskapene sier for god fisk?

- Vi tar det ikke for god fisk. Samtidig er det selskapene som eier plattformer, risikoen og må eie sikkerhetsarbeidet. Vårt arbeid skal komme i tillegg. Men vi har brukt uvanlige virkemidler i Goliat-saken. Vi ga blant annet samtykke mye senere enn ENI ønsket. Likevel var det ikke tilstrekkelig, sier hun.

- Riksrevisjonen skriver at Petroleumstilsynet har liten påvirkning på selskapenes sikkerhetsarbeid. Hva tenker dere om det?

-Det er Riksrevisjonens overskrift og er knyttet til disse fire dybdestudiene, men ser vi historisk på det, ser vi at det har vært god utvikling på sikkerheten på norsk sokkel. Vi mener ikke dette stemmer for vårt totale arbeid, sier Myhrvold.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.