Gå til sidens hovedinnhold

Ringvirkninger av oljen gir 165.000 jobber

Da alle trodde det skulle bli mørkt og trist. Få jobbmuligheter og færre skattekroner inn til norsk økonomi. Så redder "Sankt Johan Sverdrup" nattesøvnen vår.

Hvorfor er politikerne våre mest opptatt av oljeinntektene?

Hva er grunnen til at selveste sentralbanksjefen vil beholde oljenæringen så lenge som mulig?

Svaret er enkelt: Arbeidsplasser, ringvirkninger og skatteinntekter.

Sitat fra Årstalen 14.februar gir et tydelig budskap:

"Oljenæringen har vært en motor for norsk økonomi i snart 50 år. Inntektene fra næringen har gitt økt velferd både for dagens og morgendagens innbyggere. Ringvirkningene fra oljesektoren til resten av norsk økonomi er store. I alle landets fylker finnes det oljerelaterte jobber. Samlet er over ti prosent av alle sysselsatte i Norge enten direkte eller indirekte knyttet til oljenæringen"

Etter mine beregninger er 170.000-195.000 sysselsatte i 2017 sånn cirka 6-7 prosent, men Norges Bank mente kanskje ift. andelen privat sysselsetting. jf. tabell under.

Størst effekt for tjenestenæringene

De ringvirkningene som 173 milliarder kroner i oljeinvesteringer tilfører norsk økonomi gjennom 2019, er helt unikt.

Det som kan være litt overraskende er at ringvirkninger slår mest inn i ulike tjenester. Dermed opplever tjenestenæringene at rundt 100.000 jobber følger av den utvidede oljeklyngen. Varehandelen nyter godt av leveranser tilsvarende 16.000 til 19.000 arbeidsplasser. Bygg og anlegg tilføres ca 4.000 flere jobber osv. Flere detaljer følger i tabell under.

Nye oljetall - ventet investeringer på 173 mrd kroner i 2019

Nylig kom det nye tall for utviklingen i investeringer som viste at 2019 og 2020 blir gode oljeår for bransjen. Det betyr at lønninger vil begynne å stige igjen.

SSB skriver blant annet:

"... lavere kostnader og forventninger om en oljepris på i overkant av 60 dollar fatet gjøre mange petroleumsinvesteringer lønnsomme i årene som kommer.

Vi tror petroleumsinvesteringene vil øke mye fra 2018 til 2019. Det er i hovedsak utbyggingsprosjektene Johan Sverdrup fase 2 og Johan Castberg som bidrar til dette. I 2020 og 2021 ventes investeringsnivået å holde seg nær nivået i 2019, noe som er nær 19 prosent lavere enn rekordnivået fra 2013."

Kilde: SSB

Samlet sett betyr dette at AS Norge får ekstra drahjelp og ringvirkninger på leverandører, rådgivere og konsulenter. Økonomiske virkninger sprer seg som ild i tørt gress. Sjekk hva din bedrift bidrar med .

Oljenæringen er blitt langt mer konkurransedyktig etter oljekrisen fra 2014/2015 til i dag. Dermed kan importandelen til investeringene falle tilbake igjen. De har ligget så høyt som 43 prosent (direkte og indirekte) inkludert underleveranser i utvidet oljeklynge.

Fasiten til Teknisk beregningsutvalg (TBU) viste 2,8 prosent lønnsvekst for 2018. Det blir helt sikkert høyere i 2019. Prognosen til SSB er 3,2 prosent i år og hele 3,6 prosent i 2020.

Lederlønningene innen oljå vil nok stige mer.

Les også

Slutter med leteforskning etter 35 år: - Ikke lenger etisk forsvarlig

We know the drill

Bråbremser oljeinvesteringene ned igjen etter 2020?

Nei, jeg tviler egentlig litt allerede. En sluttdato for oljebransjen ligger flere tiår frem i tid.

Det er uansett viktig med tusenvis av innovative og sultne SMB-bedrifter. Men jeg forstår politikere som særlig ser de største ringvirkningene.

Kommentarer til denne saken